Coronafeirws: y diweddaraf

Ymweld â'r Ysgol Reolaeth?

Rydym yn dwlu ar gynnal grwpiau ysgol yma yn yr Ysgol Reolaeth ac yn gallu tystio pa mor effeithiol yw’r grwpiau hyn o ran ysbrydoli myfyrwyr i ddilyn y llwybr cywir i Addysg Uwch. Beth am ddod ag un o’ch dosbarthiadau draw atom ni?  

Ymhlith yr opsiynau poblogaidd ar gyfer ymweliadau y mae un neu bob un o’r isod:

  • Gweithdai a sesiynau blas wedi’u teilwra gyda’n hacademyddion o safon fyd-eang sy’n dysgu ein cyrsiau.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol: Sut beth yw bod yn rhan o’r Ysgol Reolaeth flaenllaw a Phrifysgol Abertawe?
  • Teithiau tywys o amgylch y Coleg a’r Campws: Archwilio cyfleuster gwerth £22m yr Ysgol Reolaeth a gweld yn union pa mor agos yw’r campws i’r traeth.
  • Gweithdy cyflogadwyedd: dewch i ddysgu pam rydym ni ymysg y 5 prifysgol orau ar gyfer Rhagolygon Gyrfa. Mae’r gweithdy hwn yn cynnwys cyngor ar wneud ceisiadau am swyddi, sut i ymddwyn mewn cyfweliad a drafftio CV gan ein Tîm Cyflogadwyedd mewnol a phwrpasol.

Beth am adael i ni ddod atoch chi?

Rydym ni hefyd wrth ein boddau’n ymweld ag ysgolion ac yn cyflwyno amrywiaeth o sesiynau i’ch myfyrwyr yn fewnol.

Y Diweddaraf:

Oherwydd yr heriau presennol gyda Covid-19, rydym wrthi'n symud ein gweithgarwch Allgymorth Ysgolion ar-lein. Rydym yn llunio amserlen o weithgareddau rhithwir a byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion yma cyn gynted â phosib.

Os hoffech gael gwybod pan fydd yr amserlen yn cael ei chyhoeddi, neu os oes gennych awgrymiadau am gynnwys yr hoffech ei weld ynddi, e-bostiwch SoMRecruitment@abertawe.ac.uk