Mae'r Ganolfan ar gyfer Menter Ddarbodus, Cymhwyso ac Ymchwil (CLEAR) wedi ymrwymo i gael effaith drwy ddarparu ymchwil a gwasanaethau mewn perthynas â chymhwyso ymarferol i fusnesau yn y sectorau gweithgynhyrchu, gwasanaethau ac iechyd.

Mae'r Ganolfan yn galluogi pobl i gael gafael ar arbenigedd sy'n enwog ledled y byd ym mhob agwedd ar systemau darbodus a gwella gwasanaethau ac mae'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau i fusnesau, o gydweithio â rhaglenni ymchwil i bapurau gwyn rheoli gweithredol. Mae gan Ganolfan CLEAR gyfoeth o adnoddau ac mae'n cefnogi gwaith llunio polisïau'r llywodraeth, rhwydweithiau ymchwil busnesau/gwellhawyr ac yn cynnig cyrsiau byr achrededig yn ogystal â rhaglenni gradd/meistr mwy traddodiadol.

Nod CLEAR yw cefnogi Colegau a Phrifysgolion eraill wrth iddynt ymestyn gwaith ymchwil i arferion darbodus mewn nifer o sectorau a mathau o sefydliadau, gan gynnwys gweithgynhyrchu, gwasanaethau ac iechyd. Mae'r Ganolfan wedi ymrwymo i ddatblygu ymchwilwyr iau a myfyrwyr PhD yn y maes, ac mae ganddi hanes llwyddiannus o gynhyrchu allbynnau academaidd a datblygu astudiaethau achos o effaith.

Yr Athro Nick Rich

- Cyfarwyddwr

male in suit smiling