Mae dau aelod o'r gyfadran Gofal a Iechyd wedi’i Selio ar Werth, yn yr Ysgol Reolaeth, yn rhannu mewnwelediad ac arbenigedd yn ystod Wythnos Gwerth mewn Iechyd (Hydref 12-16), sef wythnos o sgyrsiau wedi’i drefnu gan Ganolfan Gwyddorau Bywyd Cymru a thîm Gwerth mewn Iechyd GIG Cymru.

Bydd Athro Arloesi ac Ymgysylltu Uwch, Busnes, Hamish Laing ac Arweinydd Addysg Weithredol, Victoria Bates, yn ymuno â llu o dimau clinigol, arweinwyr polisi, cydweithwyr academaidd a phartneriaid yn y diwydiant, i drafod materion cyfoes ym maes Iechyd a Gofal ar sail Gwerth (GISW).

Cyfres o ddigwyddiadau arbenigol ar-lein am ddim yw Wythnos Gwerth mewn Iechyd, sy'n dathlu mabwysiadu Iechyd a Gofal ar sail Gwerth yng Nghymru a fydd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i glywed gan arbenigwyr diwydiant, iechyd, academaidd a chaffael mewn Iechyd a Gofal ar sail Gwerth.

Mae Wythnos Gwerth mewn Iechyd, yn cyd-fynd â darparu rhaglen Addysg Weithredol gyntaf GISW  yn yr Ysgol Reolaeth; sy'n cael ei chyflwyno ar hyn o bryd, i 50 arweinwyr byd-eang o gwmni fferyllol blaenllaw, Pfizer.

Mae'r cynnig Addysg Gweithredol hwn, wedi'i gynllunio ar gyfer uwch arweinwyr yn y sectorau gwyddor bywyd, iechyd a gofal cymdeithasol; a bydd y rhaglen rithwir nesaf yn cael ei chynnal ym mis Mawrth 2021, sydd bellach ar agor ar gyfer cofrestriadau.

Yn ystod Wythnos Gwerth mewn Iechyd, bydd yr Athro Hamish Laing yn trafod y rhaglen Addysg Weithredol hon ar y weminar Dull cenedlaethol ar gyfer dysgu Gwerth mewn Iechyd yng Nghymru, am 1.30yh ar ddydd Mercher, 12 Hydref. Tra bydd Victoria Bates, yn trafod canfyddiadau ymchwil ddiweddar i Ofal Iechyd a Diwydiant sy'n Seiliedig ar Werth ar weminar GISW a Diwydiant ar ddydd Llun, 12 Hydref am 7yh. Bydd yr Athro Laing, hefyd yn cadeirio'r sesiwn am Gaffael ar gyfer Gwerth, gydag arbenigwyr o ddiwydiant, rheoli contractau a data a chaffael y GIG ar ddydd Iau 15 Hydref am 7yh.

Ceir rhagor o fanylion am bob gweminar isod, yn ogystal â chysylltiadau cofrestru, i sicrhau ni fyddwch yn colli’r trafodiaethau craff a diddorol.

Dydd Llun 12 Hydref, 19.00 – 20.00: Gofal Iechyd a Diwydiant sy'n Seiliedig ar Werth

Cofrestrwch yma

Siaradwyr:

 • Ahmed Abdulla Prif Swyddog Gweithredol Digipharm
 • Dafydd Loughran, Prif Swyddog Gweithredol Concentric
 • Matthew Prettyjohns Prif Ymchwilydd Technoleg Iechyd Cymru
 • Emma Clifton-Brown Pennaeth Iechyd a Gwerth y DU Pfizer
 • Victoria Bates, Rheolwr Gyfarwyddwr, Bates Cass Consulting Ltd

Crynodeb:

Bydd y sesiwn hon yn lansio rôl Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru gan gefnogi sector y diwydiant gwyddorau bywyd i ddeall ac ymateb i heriau cynllunio, cyflenwi a chaffael ymyriadau iechyd a gofal, triniaethau a gwasanaethau gyda dull seiliedig ar werth. Mae’r panel yn cynnwys cwmnïau byd-eang a rhai o Gymru yn disgrifio pam eu bod yn defnyddio’r dull seiliedig ar werth, yr heriau a wynebir a’r manteision a bydd Victoria Bates yn trafod canfyddiadau ymchwil diweddar i ofal iechyd seiliedig ar werth a diwydiannau yng Nghymru.

Dydd Mercher 14 Hydref, 13.30 – 14.30: Dull cenedlaethol ar gyfer dysgu Gwerth mewn Iechyd yng Nghymru

Cofrestrwch yma

Siaradwyr:

 • Dr Sally Lewis, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol a chadeirydd y sesiwn
 • Yr Athro Hamish Laing, Athro Arloesi ac Ymgysylltu Gwell, Prifysgol Abertawe
 • Rebecca Richards, Cyfarwyddwr Academi Gyllid GIG Gymru

Crynodeb:

Bydd Dr Sally Lewis, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Gwerth mewn Iechyd, yn cyflwyno dull Cymru ar gyfer dysgu gofal iechyd seiliedig ar werth yn ei amrywiol ffurfiau.

Bydd yr Athro Laing yn disgrifio’r Rhaglen Addysg Weithredol a gynhelir gan Brifysgol Abertawe. Mae’r Rhaglen hon yn cryfhau ymhellach gydweithrediad cynyddol rhwng sefydliadau Academia Cymru, y rhaglen genedlaethol a sefydliadau GIG Cymru, a ddangosir gan waith sy’n cael ei ddatblygu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a phecyn addysg sydd eisoes yn weithredol gan Academi Gyllid GIG Cymru, a arweinir gan Rebecca Richards sy’n ymuno â’r panel i drafod dyheadau ar gyfer y dyfodol a’r cyfleoedd a’r heriau presennol.

Dydd Iau 15 Hydref, 19.00 – 20.00: Caffael ar gyfer gwerth

Cofrestrwch yma

Siaradwyr:

 • Yr Athro Hamish Laing, Athro Arloesi ac Ymgysylltu Gwell, Prifysgol Abertawe
 • Dr Rupert Dunbar-Rees Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Gofal Iechyd Seiliedig ar Ganlyniadau
 • Andrew Smallwood, Pennaeth Cyrchu, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
 • Jessica Burton, Cyfarwyddwr Arloesedd Canlyniadau, Iechyd a Gwerth y DU, Pfizer
 • Dee Puckett, Pennaeth Ymgysylltu – Iechyd a Gofal, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Crynodeb:

Yn y sesiwn hon bydd panel yn amlinellu dulliau ar gyfer caffael seiliedig ar werth a fydd o ddiddordeb i gynrychiolwyr iechyd a diwydiant. Bydd y sesiwn yn cwmpasu enghreifftiau o gaffael ar gyfer gwerth ar waith a chytundebau seiliedig ar ganlyniadau.

Rhannu'r stori