Mae’r Ganolfan Ymchwil i Farchnadoedd Newydd (EMaRC) yn yr Ysgol Reolaeth yn falch o fod yn un o bartneriaid y Sefydliad Symbiosis Rheolaeth Busnes Pune, yr India i gynnal cyfres o seminarau cyffrous ar “Y Dyfodol Digidol ar gyfer Byd Busnes a Chymdeithas: Safbwyntiau ar yr heriau a’r cyfleoedd yn sgîl AI”

Bydd y seminarau hyn, sy’n hynod o ddengar ac yn ysgogi’r meddwl, yn ymchwilio i nifer o safbwyntiau o ran Deallusrwydd Artiffisial (AI) a’i allu trawsnewidiol a gyflwynwyd mewn erthygl safbwynt ddiweddar gan Dwivedi et al. (2019). 

Bydd y gyfres o seminarau yn cyflwyno safbwyntiau amrywiol gan nifer o siaradwyr arbenigol arweiniol er mwyn pwysleisio’r cyfleoedd a’r heriau sy’n codi yn sgîl twf cyflym AI.

Cysylltwch â’r Athro Yogesh K Dwivedi yn uniongyrchol drwy ysgrifennu at y.k.dwivedi@abertawe.ac.uk i archebu’ch lle neu i gael rhagor o wybodaeth.

Siaradwr

Dyddiad ac amser

Teitl y seminar

Dr Arpan Kar

Sefydliad Technoleg yr India Delhi (IITD), Yr India

20ain Ionawr 2021

(1 pm amser y DU)

Artificial Intelligence: Evolution, Scope and Adoption

Mr Vasileios Galanos

27 Ionawr 2021

(11.30 am tan 12.30 pm amser y DU)

The interplay of expectations and expertise in the construction of artificial intelligence (AI): insights from historical, sociological, and political groundings

Yr Athro Marijn Janssen

Athro TGCh a Llywodraethu, Prifysgol Technoleg Delft, Yr Iseldiroedd

4ydd Chwefror 2021

(1 pm amser y DU)

 

Adaptive governance for trustworthy Artificial Intelligence

Dr Emmanuel Mogaji

Yr Ysgol Farchnata, Digwyddiadau a Thwristiaeth, Prifysgol Greenwich, y DU

10fed Chwefror 2021

(1 pm amser y DU)

AI adoption in Financial Services Provision in Emerging Economies

Yr Athro John S Edwards

Ysgol Fusnes Aston, Prifysgol Aston, y DU

 

17eg Chwefror 2021

(1 pm amser y DU)

Explaining decisions made by AI systems – and by people

Dr Kenneth Le Meunier-FitzHugh

Athro Cyswllt mewn Marchnata, Ysgol Fusnes Norwich, Prifysgol Dwyrain Anglia, y DU

24ain Chwefror 2021

(1 pm amser y DU)

How is Artificial Intelligence use in Sales?

Yr Athro Rony Medaglia

Adran Ddigidoleiddio, Ysgol Fusnes Copenhagen, Denmarc

3ydd Mawrth 2021

(1 pm amser y DU)

Artificial Intelligence in the Public Sector: Opportunities and Challenges ahead

Mr Santosh K Misra, IAS

Prif Swyddog Gweithredol, Asiantaeth e-Lywodraethu Tamil Nadu a  Chomisiynydd e-Lywodraethu, Llywodraeth Tamil Nadu, yr India

10fed Mawrth 2021

(12 canol dydd tan 1 pm amser y DU)

Public policy challenges of AI

Yr Athro Yanqing (Yan) Duan

Yr Ysgol Fusnes, Prifysgol Bedfordshire, y DU

17eg Mawrth 2021

 (12.30 pm tan 1.30 pm amser y DU)

How AI and Human Decision Makers Can Work Together for Better Decision Making: Emerging Challenges and Research Opportunities

Dr Paul Walton

Capgemini, y DU

 

24ain Mawrth 2021

(1 pm amser y DU)

Successful transformation with AI

Dr Rohit Nishant

Prifysgol Laval, Canada

31ain Mawrth 2021

(1 pm amser y DU)

Artificial Intelligence and Grand Social Challenges: Emerging empirical evidence and agenda for research

Dr Amber Young

Yr Adran Systemau Gwybodaeth, Prifysgol Arkansas, UDA

12fed Mai 2021

(1 pm amser y DU)

Building an Emancipatory Future for Workers and Machines

Dr Jak Spencer

Urban Scale Interventions, Llundain, y DU

19eg Mai 2021

(1 pm amser y DU)

People-Centred Artificial Intelligence

Dr Crispin Coombs

Yr Ysgol Fusnes ac Economeg, Prifysgol Loughborough, y DU

9fed Mehefin 2021

(1 pm amser y DU)

What Is It About Humanity That We Can’t Give Away To Intelligent Machines?

Dr Shahriar Akter

Yr Ysgol Reolaeth a Marchnata, Prifysgol Wollongong, Awstralia

a

Dr Katina Michael

Ysgol Dyfodol Arloesi mewn Cymdeithas

Prifysgol Talaith Arizona, UDA

16eg Mehefin 2021

(12 canol dydd amser y DU)

Addressing algorithm bias in AI-Driven Customer Management

Rhannu'r stori