Female presenting to class

Mae'r Ysgol Reolaeth yn falch o fod yn gartref i ddwy academïau proffesiynol newydd, a gynlluniwyd i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal drwy ddatblygu arweinwyr ar y cyd i fabwysiadu systemau ac arloesedd sy'n seiliedig ar werthoedd yn llwyddiannus.

Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r Academïau'n cynnig amrywiaeth o gyrsiau byr, cyrsiau lefel Meistr a Doethuriaeth yn ogystal â gwasanaethau ymchwil ac ymgynghori - pob un wedi'u hanelu at weithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio o fewn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â'r rhai yn y diwydiannau gwyddor bywyd.

Wedi'i ariannu'n rhannol gan raglen Academi Dysgu Ddwys (ADD) Llywodraeth Cymru, mae'r Academi Iechyd a Gofal sy’n Seiliedig ar Werth (IGSW) ac Academi Cymru Gyfan am Arloesi ym Maes Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn dwyn ynghyd arweinwyr byd-eang ym meysydd IGSW ac arloesedd rheoli gofal iechyd, gan alluogi darparu profiadau dysgu unigryw sy'n cael eu harwain gan effaith.

Er bod yr Academïau wedi'u cynllunio ar gyfer gweithwyr iechyd a diwydiant proffesiynol ledled y byd, fel rhan o raglen ADD Llywodraeth Cymru, mae sawl ysgoloriaeth lawn ar gael yn benodol ar gyfer unigolion sy'n gweithio o fewn GIG Cymru, sefydliadau gofal cymdeithasol Cymru a sefydliadau trydydd sector Cymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am y naill Academi neu'r llall, cysylltwch â'r tîm yn uniongyrchol.

Rhannu'r stori