group of students working together outside

GWYBODAETH MYFYRWYR PRESENNOL

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am raglenni, dewis modiwlau ac amserlenni.

Mae'n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr wrth law i'ch cefnogi ar eich taith yma i'r Ysgol Reolaeth. Os oes gennych ymholiad nad oes ateb iddo yma, cysylltwch â ni.

RHAGLENNI A MODIWLAU

Am ragor o wybodaeth am raglenni penodol, modiwlau gorfodol a dewisol, dewiswch un o'r opsiynau isod i lawrlwytho copïau o'r dogfennau. Am holl wybodaeth ein rhaglenni a modiwlau, ewch i gatalog modiwlau'r brifysgol.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr.

MANYLEB RHAGLEN ISRADDEDIG 2018/19

two students working together

RHESTR MODIWLAU ISRADDEDIG 2018-19

group of students working together

MANYLEBAU'R RHAGLENNI ÔL-RADDEDIG A ADDYSGIR 2018-19

two students working on a laptop

RHESTR MODIWLAU ÔL-RADDEDIG A ADDYSGIR 2018-19

group of students working together on a laptop