Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae'r Swyddfa Gwybodaeth i Fyfyrwyr yn yr Ysgol Reolaeth yn gartref i amrywiaeth eang o wasanaethau a ddyluniwyd i gyfoethogi'ch profiad myfyriwr hyd yn oed yn fwy.

Y tîm fydd eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â rhaglenni, asesiadau, lleoliadau a gyrfaoedd. Gall amlinellu'r holl gyfleoedd sydd ar gael i chi fel myfyriwr yn yr Ysgol Reolaeth.

ARCHWILIO'R GWASANAETHAU SYDD AR GAEL I CHI

A ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd?
Ewch i'n tudalen Myfyrwyr Presennol am wybodaeth ar raglenni, modiwlau ac amserlenni.