Astudiwch Gyda Ni

A ydych chi eisiau gallu rhoi cyngor ar benderfyniadau o fusnesau preifat yr holl ffordd drwodd i’r llywodraeth, gan gael effaith gwirioneddol ar bolisi economaidd? Yna mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

Ymysg y 10 Uchaf yn y DU am Ragolygon Myfyrwyr (The Guardian University Guide 2018) a’r 5 Uchaf yn y DU am Gyflogau Graddedigion (The Complete University Guide 2017).

Cwrdd â'n graddedigion

Graddedig

"Mae fy mhedair blynedd yn astudio Economeg ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn bleser pur ac mae’r ystod o weithgareddau allgwricwlaidd ar gael i fyfyrwyr yn enfawr.

Yn ystod fy ail flwyddyn cefais fy nghofrestru ar y modiwl cyflogadwyedd a anelodd at helpu myfyrwyr i ennill lleoliad. Roedd fy lleoliad gyda Lidl y tu hwnt i’m disgwyliadau; fe wnaeth gweithio mewn amgylchedd cyflym a heriol gyfylymu fy natblygiad. Byddaf yn dychwelyd i Lidl fel  hyfforddai rhyngwladol gyda chyflog dechreuol o £40,000. Helpodd astudio Economeg yn Abertawe fi i gyrraedd y nod hwn.”

- Beth Stent, Economeg