Astudiwch Gyda Ni

Yn Abertawe, rydym yn ymfalchïo yn ein cydbwysedd o addysgu arloesol ac ymchwil sy’n arwain y sector, mewn amgylchedd cymunedol cryf. Drwy feithrin dealltwriaeth gadarn o feysydd craidd economeg, cewch gyfle i ddewis o amrywiaeth o fodiwlau er mwyn teilwra’ch gradd i’ch diddordebau penodol.

Bydd ein hathrawon arobryn yn defnyddio ymchwil arloesol a thechnegau addysgu sy'n cael eu harwain gan ddiwydiant i ddatblygu eich sgiliau trosglwyddadwy.  Drwy ddulliau asesu blaengar, gan gynnwys cyfryngau digidol a chwisiau rhyngweithiol a chyflwyniadau, yn ogystal â sesiynau mathemategol a dadansoddi, mae hyn yn eich galluogi i ehangu eich set o sgiliau creadigol.

Rydym yn falch o’n hymchwil sector arweiniol dros amrywiaeth o feysydd Economaidd gan gynnwys cynhyrchiant, economeg ranbarthol, tyfiant a datblygiad economeg, economeg llafurio, economeg iechyd, economeg ariannol a data cyfres amser, micro-economeg a theori gêm. Rydym hefyd yn chwarae rhan flaenllaw mewn datblygiad economeg ranbarthol drwy Ganolfan Ymchwil a Gwerthuso Marchnad Waith Economi Cymru (WELMERC).

PAM MAE PRIFYSGOL ABERTAWE I CHI

2il uchaf yn y du, rhagolygon gyrfa (Guardian University Guide 2020)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
20 uchaf y du, boddhad myfyrwyr (NSS 2019)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
Y 25 uchaf ar gyfer ansawdd ymchwil (Complete University Guide 2020)
Gwobr aur, fframwaith rhagoriaeth addysgu

DYSGWCH FWY AM EIN GRADDAU BSC MEWN ECONOMEG

Clywch gan ein myfyrwyr presennol

Clywch gan ein graddedigion