YSGOLORIAETHAU AR GAEL*

Sgroliwch i lawr am fanylion

Jigsaw puzzle

HERIO, NEWID A HYRWYDDO AM SYSTEM IECHYD A GOFAL WELL

Wythnos Dysgu Dwys 5 Niwrnod: 29 Tachwedd – 3 Rhagfyr 2021

Nid yw newid yn hawdd, bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi i symud yn gyflymach, gan weithio gyda phobl sy’n awyddus i  wneud gwahaniaeth. 

Dewch â’ch ynni, eich brwdfrydedd, a’ch arbenigedd a gadewch gan feddu ar yr arfau a’r technegau i’ch helpu chi i ddatblygu ac arwain eich prosiect trawsnewid iechyd a gofal eich hun. 

  • Rhaglen amrywiol a rhyngweithiol i'w chwblhau ar-lein
  • Rhoi eich dysgu ar waith i ddatblygu eich prosiect eich hun i drawsnewid y gweithle
  • Ysgoloriaethau ar gael ar gyfer ymarferwyr iechyd a gofal proffesiynol sy'n gweithio mewn sefydliadau penodol yng Nghymru*

Caiff ei chynnal mewn partneriaeth â Chomisiwn Bevan ac Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal

Cadwch le nawr!
Welsh Government Logo