Staff Craidd a Chydlynwyr Addysg Bellach Ymgyrraedd yn Ehangach

Y Tîm Craidd - Prifysgol Abertawe

Alice Davies
Rheolwr y Bartneriaeth
a.t.davies@abertawe.ac.uk
Rhif Ffôn: 01792 602 125

Rebecca Griffiths
Uwch Swyddog Datblygu'r Rhaglen
r.griffiths@abertawe.ac.uk
Rhif Ffôn: 01792 602 042

Samantha Bowen
Swyddog Datblygu'r Rhaglen
s.c.bowen@abertawe.ac.uk
Rhif Ffôn: 01792 602 155

Helen Davies
Cydlynydd Digwyddiadau
H.C.Davies@abertawe.ac.uk
Rhif Ffôn: 01792 606 717

Sallie West
Uwch Gynorthwy-ydd Cyllid
S.G.West@abertawe.ac.uk
Rhif Ffôn: 01792 295 654

Martyn Sullivan
Cydlynydd Data a Chyfathrebu
martyn.sullivan@abertawe.ac.uk
Rhif Ffôn: 01792 602 128

Heidi Yeandle
Cynorthwy-ydd Digwyddiadau
H.J.Yeandle@abertawe.ac.uk
Rhif Ffôn: 01792 606 992

Y Tîm Craidd - Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Ryan Peters
Uwch Swyddog Ymgyrraedd yn Ehangach
Ryan.peters@tsd.ac.uk
Rhif Ffôn: 01267 676 792

Cydlynwyr Addysg Bellach

Coleg Sir Gâr
Mandy Wyrwoll
Mandy.Wyrwoll@colegsirgar.ac.uk
Rhif Ffôn: 01554 748 533

Coleg Gŵyr Abertawe
Duane Saunders, Elinor Franklin, Lisa Cairns, Robert Abraham, Claire Grainger
Duane.Saunders@gowercollegeswansea.ac.uk

Elinor.Kershaw@gowercollegeswansea.ac.uk

Lisa.Cairns@gowercollegeswansea.ac.uk

Robert.Abraham@gowercollegeswansea.ac.uk

Claire.Grainger@gowercollegeswansea.ac.uk

Rhif Ffôn: 01792 890 700

Grŵp Colegau NPTC
Sarah Phillips
Sarah.Phillips@nptcgroup.ac.uk
Rhif Ffôn: 01639 648 175

Coleg Sir Benfro
Maxine Thomas
ma.thomas@pembrokeshire.ac.uk
Rhif Ffôn: 01437 753 245