Plant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o’r system ofal

Plant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o’r system ofal

Ymweliadau Campws a Diwrnodau Rhagflas

Rydym yn trefnu ymweliadau campws a diwrnodau blasu wedi'u teilwra ar gyfer grwpiau bach o blant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o’r system ofal a fyddai'n hoffi cael gwybod sut beth yw bywyd myfyriwr. Gall y digwyddiadau hyn gynnwys teithiau campws, ymweliadau â gwasanaethau cymorth myfyrwyr, sesiynau ymarferol i roi rhagflas ar bwnc a gwybodaeth ac arweiniad am gyllid myfyrwyr a'r broses ymgeisio am le yn y brifysgol.

Digwyddiadau Gwybodaeth i Ofalwyr Maeth a Gweithwyr Cymdeithasol

Rydym yn cynnal sgyrsiau anffurfiol a chwisiau ar gyfer grwpiau bach o ofalwyr maeth a/neu weithwyr cymdeithasol. Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o bynciau megis cyllid myfyrwyr, y cymorth sydd ar gael mewn addysg bellach ac uwch i bobl ifanc sy'n gadael gofal, llwybrau addysgol, bywyd myfyriwr a'r broses ymgeisio am le yn y brifysgol.

Canllaw Pobl Ifanc sy’n Gadael Gofal

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk