Diwrnodau ACE

Yn ystod Diwrnod ACE (Anelu at Addysg Coleg), mae myfyrwyr o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn gweithio'n agos gyda disgyblion Blwyddyn 9 ar amrywiaeth o weithgareddau sydd â'r nod o gynyddu dyheadau addysgol a'u hymwybyddiaeth o fywyd yn y brifysgol. Mae'r disgyblion yn cael taith o'r campws, gan ddysgu am brofiadau myfyrwyr yn y brifysgol a'r cyfleoedd sy'n deillio o ennill gradd.

Sylwadau Disgyblion:

"Mae'r profiadau ges i heddiw yn anhygoel ac yn ddiddorol iawn. Mwynheais i ddysgu beth rydych chi'n ei wneud fel myfyriwr. Byddwn i wrth fy modd yn mynd i'r brifysgol nawr."Disgybl o Ysgol Gymunedol Dylan Thomas

"Mae'r diwrnod rhagflas hwn wedi fy ngwneud yn fwy hyderus am eisiau dod i'r brifysgol. O'r blaen, roeddwn i'n dychryn wrth feddwl am dyfu i fyny ond, ar ôl heddiw, dyw e ddim yn swnio mor wael a dwi'n methu aros." Disgybl o ysgol Gyfun Glan Afan.

Sylwadau'r Athrawon:

"Ardderchog. Mae'r myfyrwyr yn datblygu perthnasoedd ymddiriedus â'r disgyblion, sy'n rhoi cyfle i'r disgyblion ddangos eu doniau drwy gynhyrchu gwaith o safon uchel. Mwynhaodd y disgyblion gael blas ar fywyd  yn y brifysgol. Roedd y gweithgareddau'n addas iawn i alluoedd y disgyblion a chawson nhw i gyd gyfle i gyfrannu." Athro o Ysgol Gymunedol Dylan Thomas

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk