Ymgysylltu a'r Cyhoedd

Y Fforwm Ymgysylltu â’r Cyhoedd – PEP Talk

Mae ‌‌Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn golygu’r llu o  ffyrdd y mae modd rhannu manteision a gweithgaredd ymchwil ac addysg uwch gyda’r cyhoedd. Mae ymgysylltu, yn ôl ei ddiffiniad, yn broses ddwy ffordd, sy’n cynnwys ymwneud a gwrando, gyda’r nod o bawb yn elwa.

(Y Ganolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd / The National Coordinating Centre for Public Engagement - NCCPE)

 

  • Sgwrs TEDX – Sgwrs TEDX - "Llundain ar ôl Brexit" Richard G Smith
  • FameLab 2018 – Enillydd Rhanbarthol: Laura O’Dea
  • Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017
  • Traethawd 3 Munud 2017-Anna Torrens-Burton

 

Pwy ydym ni

Mae gan aelodau Fforwm Ymgysylltu â’r Cyhoedd Prifysgol Abertawe brofiad helaeth o  ymgysylltu â’r cyhoedd. Gallant gynnig dirnadaeth a sylwebaeth o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau a sectorau, gan gynnwys ymgysylltu â’r sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector.

 

Yr aelodau yw:

Rhian Melita Morris (Cadeirydd) – Swyddog Effaith ac Ymgysylltu – Gwyddoniaeth (Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi)

Sharon Bishop – Rheolwraig Prosiect - SPECIFIC

Ian Mabbett – Uwch ddarlithydd - Cemeg

Richard Johnston – Athro Cyswllt – Peirianneg Deunyddiau 

amela Styles – Uwch Swyddog Ymchwil Ôl-radd

Sarah Roberts – Uwch Ddarlithydd – Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol

Bruce Rogers – Swyddog Prosiect - Peirianneg

Kate Spiller – Swyddog Ymgysylltu ac Effaith – Y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gyfraith (Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi)

Emma Nehemiah – Rheolwraig Ymgysylltu â’r cyhoedd ac Ymchwil Marchnata – Ymgysylltu Byd-eang

Aditee Mitra – Uwch ddarlithydd  - Biowyddorau

Laura Healy – Swyddog y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil – Yr Ysgol Feddygol

Lyndsey Cross – Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd – Yr Ysgol Feddygol

Chris Allton – Cadeirydd Personol –Cymrawd Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Coleg Gwyddoniaeth (Ffiseg) (Y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

Tanya Foxall‎ - Swyddog Prosiect yr Oriel Wyddoniaeth - Gwyddoniaeth

Clare Lehane – Swyddog Cefnogi Effaith -  Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Alexander Roberts – Rheolwraig y Dyniaethau Digidol /Rheolwraig Data Ymchwil

Helen Dale – Swyddog Ymgysylltu – Plant a Phobl Ifanc

Alice Davies – Rheolwraig Prosiect Ymgyrraedd yn Ehangach

Natalie De Mello‎ - Cynorthwyydd Ymchwil- Y Coleg Peirianneg

Alison Braddock – Rheolwraig yr Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr

Mary Gagen – Athro Cyswllt – Daearyddiaeth ffisegol a newid hinsawdd

Wendy Goodridge – Curadur Cynorthwyol y Ganolfan Eifftaidd

Beverly Guess – Rheolwraig Effaith (Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi)

Sarah Reilly‎ - Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac Ymchwil Marchnata – Ymgysylltu byd-eang

Ria  Chapman - Swyddog Effaith ac Ymgysylltu – Gwyddorau Bywyd (Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi)