Coronafeirws: y diweddaraf

Yn Gyntaf...

Ysgrifennwch grynodeb 150 o eiriau o hyd sy'n adrodd stori am eich ymchwil neu'ch profiad ymchwil.

Gallai eich stori ymwneud â'ch ymchwil, ei lwyddiannau neu ei fethiannau, beth yw effaith eich ymchwil neu sut mae'n gwneud i chi deimlo. Gallai ymwneud â sut brofiad yw bod yn ymchwilydd neu'r gymuned ymchwil rydych yn rhan ohoni.

Hefyd, bydd angen i chi greu neu ddewis llun sy'n cynrychioli'ch ymchwil neu sy'n egluro sut brofiad yw bod yn ymchwilydd neu'n rhan o'r gymuned ymchwil.

Dylai'r llun rydych yn ei ddewis helpu i adrodd eich stori, felly dewiswch rywbeth sy'n cynrychioli'r neges rydych yn ceisio ei chyfleu.

NESAF…

Llenwch y ffurflen gais.

(Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma).

Cofiwch gynnwys eich crynodeb 150 o eiriau a'ch llun yn eich ffurflen gais.

Mae Cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2019 wedi cau, ond cadwch lygad allan am gyhoeddiad cystadleuaeth y flwyddyn nesaf!