BEIRNIADU

Bob blwyddyn mae'r gystadleuaeth Ymchwil fel Celf yn cael ei beirniadu'n ofalus yn Llundain gan grŵp o gynrychiolwyr blaenllaw o'r gymuned ymchwil a chyfathrebu gwyddonol. Mae ein beirniaid yn edrych yn drylwyr ar bob cais, gan ystyried ei stori a'r llun sy'n ei gynrychioli. Yn ogystal â'r enillydd cyffredinol, bydd y beirniaid hefyd yn dewis nifer o geisiadau i dderbyn gwobrau. Bydd y beirniaid hefyd yn dewis nifer o ymgeiswyr teilwng sy'n haeddu canmoliaeth yn eu barn.

YR ATHRO RICHARD JOHNSTON

SEFYDLYDD A CHYFARWYDDWR, YMCHWIL FEL CELF

Man standing in front of blue board

EIN PANEL BEIRNIADU

Gail Cardew

Portrait image of a woman

Athro Gwyddoniaeth, Diwylliant a Chymdeithas, Y Sefydliad Brenhinol

Flora Graham

Portrait image of a woman with glasses

Golygydd Digidol, New Scientist

Barbara Kiser

Portrait image of a woman with glasses

Golygydd Llyfrau a’r Celfyddydau, Nature

Dan Cressey

Portrait image of a man

Dirprwy Olygydd, Research Fortnight, Research Europe

HYRWYDDWCH EICH YMCHWIL