Coronafeirws: y diweddaraf
Prifysgol Abertawe yn cyflwyno Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2019, penwythnos teulu 26-27 Hydref 2019, ac yna gŵyl ymylol

Yr Ŵyl Ymylol

Bydd yr Ŵyl Ymylol yn rhedeg rhwng 30th Hydref - 1st Tachwedd Mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y ddinas

Am y tro cyntaf eleni mae'r Ŵyl Ymylol yn disgyn ar ardal yr ‘Uplands’ a lleoliadau eraill ar draws ddinas, gyda'i chymysgedd amrywiol o arddangosfeydd a pherfformiadau yn sicr o ennyn diddordeb a difyrru gwyddonwyr tro cyntaf hyd yn oed. Gyda pherfformiadau byw gan y mathemategydd cerddorol Kyle Evans sy’n ymuno â ni yn boeth oddi ar sodlau Gŵyl Ymylol Caeredin, y comedïwr, yr awdur a’r darlledwr Robin Ince a fydd yn darparu’r chwerthin a Lizzie Daly wrth iddi ymchwilio i fyd gwyddoniaeth gradd-X, ymdrinnir â phob sylfaen.

Beth sydd ymlaen

CSI Abertawe – Llofruddiaeth Calan Gaeaf yn yr Amgueddfa

Dyddiad: Dydd Mercher 30ain Hydref
Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Amser: 7pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £7.50pp

Mae’n Nos Galan Gaeaf yn yr Amgueddfa… a noson agoriadol arddangosyn gwobr newydd sydd wedi mynd o’i le…! Allwch chi helpu i ddarganfod beth ddigwyddodd?

Caffi Gwyddoniaeth Oriel – The Hitchhikers Guide to the Galaxy

Dyddiad: Dydd Mercher 30ain Hydref
Lleoliad
: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Amser: 7.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am ddim
Nid oes yn rhaid archebu lle

Bedwar deg mlynedd ar ôl ei chyhoeddi, mae The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy yn parhau i fod yn boblogaidd, ac wedi’i addasu i sawl fformat.

Gyda’r Hwyr

Dyddiad: Dydd Mercher 30 Hydref
Lleoliad: Ardal yr Uplands, Abertawe
Amser: 5.30pm – hwyr
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am ddim

Am y tro cyntaf eleni mae'r Ŵyl Ymylol yn disgyn ar ardal yr ‘Uplands’ a lleoliadau eraill ar draws ddinas, gyda'i chymysgedd amrywiol o arddangosfeydd a pherfformiadau yn sicr o ennyn diddordeb a difyrru gwyddonwyr tro cyntaf hyd yn oed. Gyda pherfformiadau byw gan y mathemategydd cerddorol Kyle Evans sy’n ymuno â ni yn boeth oddi ar sodlau Gŵyl Ymylol Caeredin, y comedïwr, yr awdur a’r darlledwr Robin Ince a fydd yn darparu’r chwerthin a Lizzie Daly wrth iddi ymchwilio i fyd gwyddoniaeth gradd-X, ymdrinnir â phob sylfaen!

Mwy o Wybodaeth / Archebwch nawr

It’s all just a bunch of hocus pocus

Dim mwy na fflach o hud a lledrith

Dyddiad: Dydd lau Hydref 31ain
Lleoliad: Cinema & Co
Drysau: 2:45pm
Gweithdy: 3pm
Ffilm: 4pm
Pris: £13 y paled (maint soffa arferol yw sedd paled a fydd yn addas ar gyfer 2 oedolyn ac un plenty neu 1 oedolyn a 2 blentyn)

Dwbl, dwbl, drin a thrwbl, dewch i ddarganfod y wyddoniaeth sydd y tu ôl i ddewiniaeth y Calan Gaeaf!

A Star Over Burma – Recordiad Radio Byw gan Rhodri Hugh Thomas

Dyddiad: Dydd Gwener Tachwedd 1af
Lleoliad:
Canolfan Celfyddydau Taliesin
Amser: 7.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5

Mae’r stori hon o berthnasoedd rhiant-plentyn yn archwilio pam rydym yn astudio gwyddoniaeth, symboliaeth Apollo yn glanio ar y lleuad a dyfodol y ddynoliaeth.