Coronafeirws: y diweddaraf
Prifysgol Abertawe yn cyflwyno Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2019, penwythnos teulu 26-27 Hydref 2019, ac yna gŵyl ymylol

Penwythnos Teulu

Mae’r penwythnos i’r teulu yn well nag erioed! Mwynhewch dros 40 o arddangosfeydd rhyngweithiol rhad ac am ddim, sioeau syfrdanol a digonedd o weithgareddau gwyddoniaeth ymarferol ar gyfer pob oedran a phob lefel o wybodaeth.

Yn ystod ein penwythnos i’r teulu, profwch yr ysblennydd a'r syfrdanol i'r arswydus a'r gwaedlyd ac ymunwch â ni ar gyfer rithiau optegol, arbrofion direidus a sgyrsiau ysbrydoledig. Talwch ymweliad â ‘Siop Hudlathau Lyons’ lle gallwch chi wneud eich hudlath unigryw eich hun gan ddefnyddio côd, cewch gipolwg ar Biolegydd Bywyd Gwyllt y teledu Lizzie Daly a dwedwch ‘Ello!’ i gymeriad ‘CBeebies’ Mr Bloom mewn sioe arbennig I blant bach! A hynny i enwi ond rhai! Porwch ein rhaglen lawn isod.

Mae mynediad am ddim i holl ddigwyddiadau’r Penwythnos i’r Teulu ond cofiwch gadw lle i osgoi cael eich siomi!

Beth sydd ymlaen

Dydd Sadwrn 26ain Hydref

Dydd Sul 27ain Hydref

YDYCH CHI’N HOFFI’R HYN A WELWCH?

Rhagor o ddigwyddiadau i’r teulu yn ystod yr Ŵyl Ymylol

BETH AM RYWBETH I’R OEDOLION?

Rhowch gynnig ar y digwyddiadau i oedolion yn yr Ŵyl Ymylol.