Coronafeirws: y diweddaraf
Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 26th-27th Hydref

Mae’r cyfnod cyflwyno cais bellach ar agor

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi y cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe eleni. Yn sgil  pandemig Covid-19, caiff ei chynnal ar sail digwyddiad rhithwir yn hytrach na digwyddiad ffisegol. 

Cynhelir yr Ŵyl ar 24ain a 25ain Hydref a chyda’ch cymorth chi bydd hi’n cynnwys gwledd o gyflwyniadau, sgyrsiau, gweithdai rhyngweithiol ac arddangosiadau ar gyfer cynulleidfa deuluoedd a chynulleidfa oedolion felly yn sicr bydd rhywbeth i BAWB ei fwynhau.

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi bod y broses cyflwyno cais bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 24ain Gorffennaf. Mae’r ddolen ar gyfer llenwi’r ffurflen gais ar gael yma.

 

Blas ar 2018

Gallwch ddisgwyl yr annisgwyl

Swansea Science Festival Family Weekend / Penwythnos i’r Teulu Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe