Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 26th-27th Hydref

Mae’n bleser gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gyhoeddi Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2019, yr ŵyl fwyaf o'i math yng Nghymru sydd yn rhad ac am ddim! 

Bydd ein penwythnos teuluol hynod ddisgwyliedig yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Theatr Dylan Thomas ar Dydd Sadwrn 26ain a Dydd Sul 27ain Hydref gyda gŵyl ymylol na ddylid ei cholli i'w dilyn mewn gwahanol leoliadau ledled Abertawe tan 1 Tachwedd. Gyda dros 40 o arddangosfeydd a channoedd o weithgareddau rhyngweithiol ynghyd â sioeau, sgyrsiau a gweithdai gwych a digonedd o weithgareddau gwyddoniaeth ymarferol ar gyfer pob oedran a lefel o wybodaeth, byddwch chi'n profi gwyddoniaeth fel nad ydych wedi ei brofi erioed o’r blaen!

Dewch draw i ddatgloi terfynau eich dychymyg!

Blas ar 2018

Gallwch ddisgwyl yr annisgwyl

Swansea Science Festival Family Weekend / Penwythnos i’r Teulu Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe