Coronafeirws: y diweddaraf
Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 26th-27th Hydref

Nodwch y Dyddiad

Mae’r amser wedi dod, mae Prifysgol Abertawe, mewn Partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, yr ŵyl fwyaf o’i bath yng Nghymru, yn dychwelyd yn 2020!

Cynhelir ein penwythnos i’r teulu, y mae disgwyl mawr amdano, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ddydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Hydref. Wedyn bydd gŵyl ymylol na ddylid ei cholli mewn lleoliadau amrywiol ledled Abertawe tan 1 Tachwedd. Roedd Gŵyl 2019 yn cynnwys dros 40 o arddangosfeydd a channoedd o weithgareddau rhyngweithiol, ynghyd â sioeau, sgyrsiau a gweithdai gwych a llwyth o weithgareddau gwyddonol ymarferol ar gyfer pob oedran a lefel o wybodaeth. Rydym yn ôl, yn well nag erioed, i greu profiadau gwyddonol rhyfeddol nad ydynt wedi’u gweld erioed o’r blaen!

Dewch draw i ddatgloi terfynau eich dychymyg!

Blas ar 2018

Gallwch ddisgwyl yr annisgwyl

Swansea Science Festival Family Weekend / Penwythnos i’r Teulu Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe