Famelab logo

Mae FameLab yn gystadleuaeth gyfathrebu sydd wedi’i dylunio i ymgysylltu â phobl a’u diddannu drwy symleiddio cysyniadau gwyddonol, technolegol a pheirianyddol yn gyflwyniadau tri munud.

Bu i 9 cystadleuydd gymryd rhan yn rhag-gystadleuaeth Abertawe ar 30ain Ionawr yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a bydd 5 yn mynd ymlaen i rownd derfynol ranbarthol Cymru gyfan, sy’n cael ei chynnal ar 27ain Chwefror.

Ffeinal Rhanbarthol Cymru

Emma Yhnell - Enillydd

Edward Dibley - yr ail safle

Tanisha Douglas

Valeria Italia

Bruce Burnett

Rhagbrawf Abertawe

Anna Anschuetz

Bruce Burnett

Charlotte Mykura

Edward Dibley

Emma Yhnell

Mohammad Akhond

Tanisha Douglas

Valeria Italia

Charlotte Solman