IAA Cronfa Effaith Ymchwil (RIF)

Un o gonglfeini ymrwymiad EPSRC i wneud y gorau o effaith eu buddsoddiadau yw eu buddsoddiad mewn Cyfrifon Cyflymu Effaith (IAAs). Felly, ers 2012 mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn defnyddio'r cyllid IAA i ddatblygu a gweithredu rhaglen o ddulliau arloesol a fydd yn trawsnewid effaith ei phortffolio ymchwil EPSRC. Cyflawnir hyn drwy flaenoriaethu meysydd ymchwil sy’n cynnwys iechyd, ynni, gweithgynhyrchu, cyfrifiadureg, datblygu technegol a disgyblaethau cysylltiedig.

Ar ôl cwblhau cam cyntaf y prosiect  Cyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yn hynod lwyddiannus, mae Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) wedi dyfarnu cyllid pellach i Brifysgol Abertawe i barhau i gefnogi datblygiad Effaith ein portffolio  ymchwil a ariennir gan EPSRC o 1 Ebrill  2017 hyd at 31 Mawrth 2020.

Mae £300,00 o’r cyllid yma yn cael ei ddosbarthu i gefnogi secondiad, cyfnod cynnar masnacheiddio/Tystiolaeth o Gysyniad a Chydweithrediad/ busnes/ cyfraniad defnyddiwr i brosiectau o fewn iechyd, ynni, gweithgynhyrchu, cyfrifiadureg, datblygiad technegol, a meysydd pwnc yn gysylltiedig â STEM dros y tair blynedd nesaf.

Lansiwyd yr alwad gyntaf am geisiadau i'r Gronfa Effaith Ymchwil (RIF) ym mis Mai 2017. Ar ôl derbyn 56 o geisiadau ar gyfer Galwad 1, cynigiom gyllid i 34 o enillwyr llwyddiannus, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017.

Roedd yr ail alwad ar gyfer ceisiadau RIF ar agor o fis Mai tan fis Gorffennaf 2018. Derbyniwyd y nifer uchaf o geisiadau hyd yn hyn, sef 79, ac roedd modd i ni ddyfarnu 30 o'r rhain.

Nid ydym yn rhagweld rhagor o alwadau cyllid RIF tan 2020. Yn y cyfamser, cadwch lygad ar ein tudalennau hyfforddi.

Isod cewch restr lawn o'r holl brosiectau a dderbyniodd gyllid RIF a'u Prif Ymchwilwyr:

Mae IAA yn brosiect EPSRC a gynhelir gan REIS

REIS Team standing in front of the great hall on Bay Campus

Galwad 3 - 2020

Galwad 2 - 2018

Galwad 1 - 2017