REF – canlyniadau ardderchog i Abertawe, nawr yn y 30 uchaf y DU

REF – canlyniadau ardderchog i Abertawe, nawr yn y 30 uchaf y DU

Ref results bannerRoedd newyddion ardderchog i Brifysgol Abertawe diwedd 2014.  Mae canlyniadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, yn dangos ein bod wedi mynd i fyny i fod yn y 30 uchaf o brifysgolion y DU.

Mae REF yn casglu gwybodaeth i asesu ansawdd ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU. Mae Cyngorau Cyllido yn defnyddio'r wybodaeth wrth wneud penderfyniadau ynghylch dyrannu arian.  Mae'r canlyniadau hefyd yn darparu atebolrwydd ar gyfer buddsoddiadau'r cyhoedd mewn ymchwil ac yn dangos y buddion.

  • 26ain yn y Deyrnas Unedig i fyny o’r 52fed safle yn 2008
  • “Y naid fwyaf ymysg sefydliadau sy’n rhoi sylw dwys i ymchwil” 
  • 22ain yn y Deyrnas Unedig am Effaith Ymchwil 
  • Yn yr 20 uchaf mewn 7 pwnc

Cyflwynodd Prifysgol Abertawe waith 400 o aelodau o staff, gan gynnwys 74 o ymchwilwyr gyrfa gynnar, ar draws 18 maes pwnc i'w hasesu yn REF 2014.  Roedd y dystiolaeth yn cynnwys dros 1,400 o bapurau ymchwil, penodau llyfr, erthyglau, llyfrau a deunydd eraill a gyhoeddwyd gan 63 o grwpiau ymchwil, yn ogystal â mwy na 50 o astudiaethau achos yn dangos effaith ymchwil y Brifysgol.

Enghreifftiau o'r ymchwil o'r radd flaenaf a gyflwynwyd gan Brifysgol Abertawe ar gyfer REF 2014: 

Meddai’r Athro Richard B Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe:

“Rydyn ni wedi cyflawni’n huchelgais i fod yn y 30 uchaf o brifysgolion ymchwil y DU, gan neidio i safle 26 yn nhabl cynghrair y DU, o safle 52 yn 2008. Dyma’r naid uchaf ar y tabl gan Brifysgol ymchwil-ddwys yn y DU.

Hyd yn oed yn well na hyn, byddai Abertawe yn yr 23ain safle o blith prifysgolion y Deyrnas Unedig, pe bai tri sefydliad ymchwil meddygol arbenigol yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr.

Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i godi i’r entrychion, felly roeddem yn disgwyl gweld gwelliannau sylweddol yng nghanlyniadau’r REF, ond rydym ni hyd yn oed wedi’n synnu gan faint ein llwyddiant. Mae'n hynod o braf ein bod wedi dyblu ein hymchwil o'r radd flaenaf yn y chwe blynedd ers canlyniadau 2008, gyda thraean o'n hymchwil yn ‘arwain y byd’.

Mae hyn yn ein gosod yn yr un rheng â rhai o sefydliadau addysg uwch gorau’r DU.  Rydym wedi dangos hefyd ein bod yn gryf ar draws disgyblaethau academaidd, o bynciau STEM i gelfyddydau a'r dyniaethau.

Am y tro cyntaf, roedd REF yn barnu prifysgolion ar yr effaith mae eu hymchwil yn ei chael ar y byd ehangach. Barnwyd bod 90% o waith ymchwil Abertawe yn rhagorol yn rhyngwladol o ran ei heffaith, gan arddangos ein cyfraniad i'r rhanbarth, economi Cymru, ac yn rhyngwladol.

Rwy'n hynod falch o'n cydweithwyr ar draws y Brifysgol a sut mae eu cyflawniadau a’r effaith mae eu gwaith yn cael ar gymaint o fywydau, mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Mae canlyniadau gwych REF 2014 i Abertawe yn ddiweddglo i flwyddyn arbennig i Brifysgol Abertawe. Gwelwyd cynnydd yn incwm ymchwil, niferoedd myfyrwyr, ac rydym wedi derbyn sawl gwobr, gan gynnwys Prifysgol y Flwyddyn What Uni, Prifysgol y Flwyddyn am ymgysylltu â busnesau yn ôl Insider Magazine, a chyrraedd rhestr fer categori Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau’r Times Higher.

Ac mae hyd yn oed mwy o bethau gwell i ddod wrth i ni baratoi i agor Campws y Bae ym mis Medi 2015,

Daw’r flwyddyn newydd â chyfnod newydd a statws newydd ai Brifysgol Abertawe, yn ogystal â dod â ni yn nes at wireddu ein huchelgais o ddod yn y 200 uchaf o brifysgolion byd-eang.”