“Greal Sanctaidd” Dylan Thomas

“Greal Sanctaidd” Dylan Thomas yn dychwelyd adref i Abertawe

Dylan Thomas noteback

Mae Prifysgol Abertawe wedi sicrhau y bydd llyfr nodiadau yn perthyn i Dylan Thomas a ddarganfu yn ddiweddar yn aros yng Nghymru ac y bydd hefyd ar gael i ysgolheigion gael mynediad iddo.

Ym mis Rhagfyr 2014, cyflwynodd y Brifysgol gynnig llwyddiannus o £85,000 mewn actiwn yn Sotheby’s am y llyfr a fu’n gorwedd wedi’i hepgor mewn drâr am ddegawdau tan iddo ddod i’r amlwg unwaith eto yn ddiweddar.

Mae’n un o bum llyfr nodiadau a ddefnyddiwyd gan Dylan Thomas – mae’r pedwar arall ym Mhrifysgol Talaith Efrog Newydd yn Buffalo. Disgrifiwyd y llyfr gan yr Athro John Goodby, arbenigwr rhyngwladol ar Dylan Thomas a golygydd y rhifyn canmlwyddiant o’i gerddi, fel “greal sanctaidd i ysgolheigion Thomas” a’r canfyddiad mwyaf cyffrous ers marwolaeth y bardd ym 1953.

Bydd y llyfr nodiadau’n cael ei gadw yn Archifau Richard Burton y Brifysgol, sydd eisoes yn gartref i ddyddiaduron Burton a phapurau eraill a roddwyd i’r Brifysgol yn rhodd gan ei wraig Sally, ynghyd ag eitemau eraill o bwys gan gynnwys papurau’r ysgolhaig a’r awdur Raymond Williams, a Chasgliad Maes Glo De Cymru. Mae’r archifau ar agor i bawb drwy apwyntiad.

Meddai’r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:

“Gan mai’r Brifysgol yw man geni’r bardd a hi hefyd yw noddwr Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, mae’n briodol ein bod wedi gallu sicrhau bod y llyfr nodiadau’n aros yng Nghymru a bod gan ysgolheigion fynediad iddo. Bydd y llyfr nodiadau’n ychwanegiad hyfryd at ein casgliad archif helaeth a phwysig.”

Dylan Thomas – eitemau yn y llyfrgell Prifysgol Abertawe

http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/dylanthomas/

Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas

http://www.swansea.ac.uk/cy/riah/gwobrryngwladoldylanthomas/

Canmlwyddiant Dylan Thomas 2014 – darganfodwch fwy am waith Prifysgol Abertawe

http://www.swansea.ac.uk/riah/dt2014/