pencil and paper

Datblygwch eich sgiliau ysgrifennu mewn cyd-destun academaidd, gan eich galluogi i greu penodau mwy diddorol wedi'u strwythuro'n well ar gyfer eich traethawd ymchwil ynghyd â phapurau, erthyglau neu lyfrau sy'n cyfleu eich ymchwil yn eglur ac yn effeithiol.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Archwilio

Dysgwch sut i ysgrifennu mewn cyd-destun academaidd, a dechreuwch eich ysgrifennu eich hun, gan ddechrau gyda'ch adolygiad llenyddiaeth.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt

Ysgrifennu ymchwil ôl-raddedig (2 awr yr wythnos am 5 wythnos)

Wythnos 1:

Dod yn ymchwilydd ymchwil: offer ac arferion ac arddull academaidd effeithiol

Wythnos 2:

Strwythuro eich gwaith ysgrifenedig: cyflwyniadau a chrynodebau

Wythnos 3:

Ysgrifennu'r adolygiad llenyddiaeth

Wythnos 4:

Ysgrifennu am ddulliau ymchwil

Wythnos 5:

Dod i gasgliad: Trafodaethau a chasgliadau, golygu a phrawf-ddarllen

Wythnos 6:

Fformatio eich Thesis

Ymdrochi Cefnogaeth