bar chart

Dysgwch ble a sut i ddod o hyd i wybodaeth, llenyddiaeth a data, a sut i'w trefnu a'u rheoli'n effeithiol. Cewch hyd i erthyglau a ffynonellau eraill, gwella eich adolygiad llenyddiaeth a rheoli eich cyfeiriadau.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Gwybodaeth am ble i fynd i gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Ydych chi'n newydd i fyd ymchwil? Sut gall y Llyfrgell eich helpu?

EndNote

Adolygiadau llenyddiaeth gwell: strategaethau chwilio uwch

Archwilio Gwella Cefnogaeth