bar chart

Dysgwch ble a sut i ddod o hyd i wybodaeth, llenyddiaeth a data, a sut i'w trefnu a'u rheoli'n effeithiol. Cewch hyd i erthyglau a ffynonellau eraill, gwella eich adolygiad llenyddiaeth a rheoli eich cyfeiriadau.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Gwybodaeth am ble i fynd i gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Ydych chi'n newydd i fyd ymchwil? Sut gall y Llyfrgell eich helpu?

EndNote

Adolygiadau llenyddiaeth gwell: strategaethau chwilio uwch

Archwilio

Byddwch yn creu symiau mawr o ddata a gwaith ysgrifenedig yn y Brifysgol. Bydd y gweithdai hyn yn eich helpu chi i drefnu a rheoli eich allbynnau ymchwil a chyfeiriadau. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Adolygiadau llenyddiaeth gwell: derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf

Advanced EndNote

Gwella

Datblygwch eich gallu i reoli mathau amrywiol a symiau mawr o ddata a gwybodaeth gyda’r sgiliau angenrheidiol i gwblhau eich traethawd ymchwil. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Metrigau'n mwydro eich pen

 

Cefnogaeth

Mae hyfforddiant ac adnoddau ar gael ar Canvas am bynciau megis chwilio am lenyddiaeth ac adolygu, rheoli a rhannu data ymchwil, metrigau dyfynnu a darllen a chymryd nodiadau academaidd yn effeithiol.

Cewch fynediad at ystod eang o adnoddau sy'n ymwneud â gwybodaeth a sgiliau data, cyfeirnodi a chwilio am lenyddiaeth drwy Ganllawiau Llyfrgell Prifysgol Abertawe.

Mae eich Llyfrgellydd Ymchwil a'ch Llyfrgellwyr Pwnc ar gael i'ch cefnogi chi gyda'ch ymholiadau unigol drwy e-bost, dros y ffôn, wyneb yn wyneb neu drwy gael sgwrs ar-lein. Gellir cael manylion yng Nghanllawiau'r Llyfrgell.