Symposiwm Ymchwil Ôl-raddedig Heriau Byd-eang

23 Mehefin 2021, ar-lein

Gyda'r nod o hyrwyddo a chefnogi gwaith ymchwilwyr ôl-raddedig o bob disgyblaeth a maes pwnc y mae eu gwaith yn ategu'r Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF) a Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Mae'r GCRF yn cefnogi ymchwil â'r nod o ddatblygu llwybrau cynaliadwy ac ymarferol at fywydau iachach a diogelach a ffyniant i bawb, gan ganolbwyntio ar wella bywydau a chyfleoedd yn Hemisffer y De. Mae myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ar draws y Brifysgol yn cynnal ymchwil bwysig mewn llawer o feysydd sy'n gysylltiedig â blaenoriaethau’r GCRF. Bydd y symposiwm yn darparu fforwm i arddangos y gwaith hwn, gan ganiatáu i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig archwilio i sut y mae'r GCRF a Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn cyd-fynd â'u hymchwil, a rhannu eu gwaith â chynulleidfa amlddisgyblaethol ar draws y Brifysgol. Gobeithiwn y bydd hwn hefyd yn ysbrydoli myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i ystyried posibiliadau rhyngddisgyblaethol a chydweithrediadau ymchwil newydd. 

Rhaglen y Gynhadledd

10 -10:20: Agor a chyflwyno

10:20-11:20: Sesiwn 1 (Ynni Cynaliadwy)

1120-11:30: Egwyl bore

11:30-12:10: Sesiwn 2 (Imiwnedd)

12:10-12:45: Dr Sam Baxland: Cyfleu Ymchwil i Heriau Byd-eang  

12:45-13:30: Egwyl cinio

13:30-14:10: Sesiwn 3 (Peirianneg Gynaliadwy & Gwydnwch Hinsawdd)

14:10-15:10: Sesiwn 4 (Iechyd Corfforol)

15:10-15:20: Egwyl prynhawn

15:20-16:20: Sesiwn 5 (Iechyd Meddwl)

16:20-16:30: Sylwadau i gloi

Manylion y Rhaglen