light bulb flashing

Datblygwch y sgiliau hanfodol i reoli eich hun a'ch llwyth gwaith i oresgyn heriau a chwblhau eich gradd ymchwil yn llwyddiannus.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Manteisiwch ar gyfleoedd i gyflwyno eich gwaith yn y Brifysgol ac mewn cynadleddau, a datblygu eich sgiliau i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd amrywiol ym mhrif effeithiau eich gwaith ymchwil. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Saith cyfrinach ymchwilwyr hynod effeithiol

Archwilio Gwella Cefnogaeth