light bulb flashing

Datblygwch y sgiliau hanfodol i reoli eich hun a'ch llwyth gwaith i oresgyn heriau a chwblhau eich gradd ymchwil yn llwyddiannus.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Manteisiwch ar gyfleoedd i gyflwyno eich gwaith yn y Brifysgol ac mewn cynadleddau, a datblygu eich sgiliau i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd amrywiol ym mhrif effeithiau eich gwaith ymchwil. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Saith cyfrinach ymchwilwyr hynod effeithiol

Archwilio

Rheolwch yr her o gwblhau eich gradd ymchwil yn fwy effeithiol drwy ddatblygu sgiliau i reoli eich llwyth gwaith yn effeithiol, cydbwyso gofynion gwahanol eich amser a sicrhau nad ydych ar ei hôl hi o ran ymchwil ac ysgrifennu. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Gwella

Ymdriniwch â heriau creu a rheoli data yn hyderus ochr yn ochr ag ysgrifennu eich traethawd ymchwil, drwy reoli eich llwyth gwaith yn effeithiol a gweithio’n gyson i fodloni terfynau amser a chwblhau eich gradd ymchwil mewn da bryd. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Gorffen y traethawd ymchwil a pharatoi ar gyfer eich arholiad llafar 

Goroesi'r arholiad llafar - ar-lein Canvas

Cefnogaeth

Mae adnoddau ar-lein ar fapio eich prosiect ymchwil, y syndrom twyllwr, mapio syniadau, rheoli amser a phrosiectau, paratoi ar gyfer eich arholiad llafar, cymhelliant, a rheoli perffeithiaeth ar gael yn y modiwl Sgiliau Ymchwil ar Blackboard.

Mae teimlo dan straen neu fod bywyd yn mynd yn drech na chi'n arferol yn ystod eich gradd ymchwil. Mae croeso i ymchwilwyr ôl-raddedig ddod i'r gweithdai rheoli straen i staff a myfyrwyr a ddarperir gan Wasanaeth Lles Prifysgol Abertawe