Globe under a downward arrow

Ystyriwch y cymwysiadau masnachol a myfyrio ynghylch effeithiau posibl eraill eich ymchwil ar y gymuned a'r gymdeithas yn ehangach.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Archwilio

Dechreuwch ystyried  yr amrywiaeth eang o effeithiau posibl ymchwil, a goblygiadau’r rhain. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Effaith a dylanwad: sicrhau'r cyflawniadau gorau posibl y tu hwnt i'r byd academaidd

Ymdrochi Cefnogaeth