Globe under a downward arrow

Ystyriwch y cymwysiadau masnachol a myfyrio ynghylch effeithiau posibl eraill eich ymchwil ar y gymuned a'r gymdeithas yn ehangach.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Archwilio

Dechreuwch ystyried  yr amrywiaeth eang o effeithiau posibl ymchwil, a goblygiadau’r rhain. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Effaith a dylanwad: sicrhau'r cyflawniadau gorau posibl y tu hwnt i'r byd academaidd

Ymdrochi

Cymerwch ran mewn cystadlaethau entrepreneuriaeth a seminarau, ewch i ddigwyddiadau a chreu rhwydwaith o gysylltiadau, chwiliwch am waith â thâl a chyfleoedd gwirfoddoli a fydd yn eich helpu i gael cipolwg ar weithrediadau busnes. Chwiliwch am gyfleoedd am leoliadau gyda sefydliadau allanol sy'n ymwneud â'r maes ymchwil.

Cefnogaeth

Mae cymorth un-i-un am fentergarwch a sefydlu eich busnes eich hun ar gael gan Swyddog Entrepreneuriaeth y Brifysgol, Kelly Jordan.

Manteisiwch ar adnoddau am entrepreneuriaeth, eiddo deallusol, effaith a chymhwyso cyllid yn y modiwl Sgiliau Ymchwil ar Blackboard.