a magnifying glass and bar graph

Cewch brofiad ymarferol gan aelodau medrus o staff ymchwil ynghylch dulliau ymchwil ymarferol i gasglu a dadansoddi data meintiol ac ansoddol.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Cewch brofiad ymarferol gan aelodau medrus o staff ymchwil ynghylch dulliau ymchwil ymarferol i gasglu a dadansoddi data meintiol ac ansoddol.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Casglu data ansoddol

“Software Carpentry”

“Data Carpentry”

Archwilio

Datblygwch eich sgiliau i ddadansoddi’r data rydych yn ei gasglu. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Cyflwyniad i Ystadegau yn R

Cyflwyniad i SPSS

NVivo

Delweddu Data (Canvas – Sgiliau Ymchwil

LaTeX

 

Mae recordiad o gwrs LaTeX hefyd ar gael ar-lein drwy Canvas – Sgiliau Ymchwil.

Dadansoddi thematig ansoddol

Cyflwyniad i Unix shell a chyfrifiadura perfformiad uchel

Cyflwyniad i raglennu paralel gydag MPI

Gwella

Mae datblygu'r sgiliau hyn yn y sefyllfa orau cyn y cam hwn i roi digon o amser i gynhyrchu, dadansoddi ac ysgrifennu data. Gallai datblygu sgiliau pellach wella a chefnogi eich dyheadau gyrfa.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Ystadegau Uwch yn R

NVivo Uwch

Python Perfformiad Uchel

Cefnogaeth

Manteisiwch ar y modiwl Sgiliau Ymchwil ar Canvas i gael adnoddau ar-lein ynghylch dulliau ymchwil, dadansoddi ystadegol, delweddau data a'r defnydd o becynnau meddalwedd penodol gan gynnwys NVivo, LaTex ac SPSS.