Logo of 3 under an umbrella

Cewch ganllawiau i sicrhau eich bod yn gweithredu'n ddiogel ag uniondeb fel ymchwilydd, ac yn ystyried goblygiadau moesegol eich gwaith a sut i fynd i'r afael â'r rhain.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

 Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

GDPR – Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (Canvas - Cyrsiau

Uniondeb Ymchwil (Canvas - Cyrsiau

Ymwybyddiaeth o ddiogelu - Ebost: Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig Datblygu Sgiliau a Hyfforddiant i gael manylion mewngofnodi. 

Cefnogaeth