cyfleoedd hyfforddi ar-lein

Rhagor o fanylion a sut i gyrchu

Adnoddau hyfforddi ar-lein ar gyfer ymchil ôl-raddedig

Mae cyrsiau hyfforddiant ar-lein ac adnoddau ategol ar gael ar draws y themâu hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig, ar bopeth o foeseg ymchwil ac ystadegau i ysgrifennu’n academaidd a chyflwyno. Gallwch ganfod amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein ar y Modiwl Sgiliau Ymchwil yn Canvas. Mae'r cyrsiau ar-lein hyn yn cynnwys:

Os oes gennych gwestiynau, e-bostiwch y tîm Sgiliau Ymchwil Ôl-raddedig .

Gonestrwydd a moeseg ymchwil Cwblhewch yr hyfforddiant hwn ar-lein a ddarperir gan Epigeum.  Dewch o hyd i hyn ar Canvas, dewiswch 'Courses', yna 'University Essential and Statutory Training’ i weld cwrs lein Uniondeb a Moeseg Ymchwil Epigeum ar-lein. 
Ymwybyddiaeth Diogelu Ar gyfer manylion mewngofnodi, e-bostiwch y Tîm Sgiliau Ymchwil Ôl-raddedig .
GDPR – Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn addysgu'r hyn y mae angen i chi ei wybod i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â GDPR wrth ymdrin â data personol.  Mae'n orfodol bod pob ymchwilydd ôl-raddedig yn cwblhau'r cwrs o fewn tri mis o ddechrau eich gradd ymchwil.  Gallwch ganfod amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein ar y Modiwl Sgiliau Ymchwil yn Canvas.

Iechyd a Diogelwch (nitrogen hylif a nwy cywasgedig) Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau hyfforddiant diogelwch arbenigol hyn, e-bostiwch y tîm Iechyd a Diogelwch
Cydraddoldeb ac amrywiaeth I gael manylion mewngofnodi, e-bostiwch y tîm Sgiliau Ymchwil Ôl-raddedig.
Tiwtorial system gynnydd e:Vision ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig (PGR)

Gallwch gael mynediad at y cwrs yma:

Canllaw Defnyddiwr E:Vision User Guide for PGR Students (document)

Canllaw Defnyddiwr E:Vision User Guide for PGR Students (Presentation)
Tiwtorial system gynnydd e:Vision ar gyfer goruchwylwyr myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Gallwch gael mynediad at y cwrs yma:

Canllaw defnyddiwr E:Vision user guide for supervisors (document)

Canllaw defnyddiwr E:Vision User Guide for Supervisors (presentation)
Tiwtorial system gynnydd e:Vision ar gyfer gweinyddwyr myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Gallwch gael mynediad at y cwrs yma:

Canllaw defnyddiwr E:Vision User Guide for PGR Administrators (document)

Canllaw defnyddiwr E:Vision User Guide for PGR Administrators (Presentation)