Teacher with whiteboard

Datblygwch sgiliau i gyfleu canfyddiadau eich ymchwil yn effeithiol mewn cyd-destun academaidd ac anacademaidd.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Dechreuwch ddatblygu’r sgiliau a fydd eu hangen arnoch i gyflwyno eich ymchwil. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Cyflwyno mewn cynadleddau
Cyflwyno mewn cynadleddau: adborth
Dylunio sleidiau PowerPoint effeithiol (Canvas – Sgiliau Ymchwil)
Archwilio Gwella Ymdrochi Cefnogaeth