Teacher with whiteboard

Datblygwch sgiliau i gyfleu canfyddiadau eich ymchwil yn effeithiol mewn cyd-destun academaidd ac anacademaidd.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Dechreuwch ddatblygu’r sgiliau a fydd eu hangen arnoch i gyflwyno eich ymchwil. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Cyflwyno mewn cynadleddau
Cyflwyno mewn cynadleddau: adborth
Dylunio sleidiau PowerPoint effeithiol (Canvas – Sgiliau Ymchwil)
Archwilio

Dechreuwch ystyried effaith eich ymchwil, a’r adnoddau, y sgiliau a’r cyfleoedd i gyfleu eich ymchwil i gynulleidfa ehangach. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt

Dylunio poster academaidd (Canvas– Sgiliau Ymchwil)

Twitter: adnoddau a strategaethau i ymchwilwyr

Sesiwn hyfforddiant a gwybodaeth FameLab

Apwyntiadau wyneb-yn-wyneb FameLab

Ymgysylltu â'r cyhoedd (Canvas– Sgiliau Ymchwil)

Gwella

Manteisiwch ar gyfleoedd i gyflwyno eich gwaith yn y Brifysgol ac mewn cynadleddau, a datblygu eich sgiliau i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd amrywiol ym mhrif effeithiau eich gwaith ymchwil. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa gyhoeddus

Sesiwn wybodaeth am Thesis Tair Munud (3MT)

Thesis Tair Munud (3MT): taro tair munud! (Canvas– Sgiliau Ymchwil)

Thesis Tair Munud (3MT) – apwyntiadau un i un

Thesis Tair Munud (3MT) – hyfforddiant ar gyfer y rownd derfynol

 

Ymdrochi

Cymryd rhan weithredol mewn cyfleoedd i gyflwyno eich ymchwil mewn cyd-destun academaidd ac anacademaidd yw'r ffordd orau i ddatblygu'r sgiliau hyn.

Cymerwch ran mewn cystadlaethau ymgysylltu â'r cyhoedd (e.e. 3MT a FameLab), cyflwynwch bosteri a chyflwyno mewn cynadleddau, mynnwch sylw i'ch ymchwil yn y cyfryngau, adeiladwch eich presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ac ystyriwch ddechrau eich gwefan neu blog fel ymchwilydd.

Rhannwch eich ymchwil gyda phlant fel rhan o’n rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach (swansea.ac.uk/reaching-wider). Mae cyfleoedd ar gael gyda grwpiau oed a lefelau ymrwymiad gwahanol o weithdai awr unigryw i raglenni estynedig a asesir.

Ystyriwch ysgrifennu ar gyfer The Conversation, sef cwmni annibynnol nid er elw yn y cyfryngau sy'n defnyddio cynnwys o'r gymuned academaidd ac ymchwil.

Cefnogaeth

Manteisiwch ar ddeunyddiau yn y modiwl Sgiliau Ymchwil ar Canvas i'ch helpu i ddylunio sleidiau PowerPoint, dylunio cynhwysol, cyflwyno, creu posteri academaidd ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Cewch ganllawiau un-i-un gan y Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig a Fforwm Ymgysylltu â'r Cyhoedd Prifysgol Abertawe. Ebost: Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig Datblygu Sgiliau a Hyfforddiant