5 people in a group

Manteisiwch i'r eithaf ar eich perthnasoedd gwaith gyda'ch goruchwylwyr, eich cyd-ymchwilwyr a phobl eraill rydych yn ymgysylltu â nhw yn ystod eich ymchwil.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Sefydlwch berthynas weithio effeithiol gyda’ch goruchwyliwr a dechrau datblygu rhwydweithiau ag ymchwilwyr eraill. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Gweithio'n llwyddiannus gyda’ch goruchwylwyr

Cydraddoldeb ac amrywiaeth (Ar-lein)

Archwilio Ymdrochi Ymdrochi Cefnogaeth