5 people in a group

Manteisiwch i'r eithaf ar eich perthnasoedd gwaith gyda'ch goruchwylwyr, eich cyd-ymchwilwyr a phobl eraill rydych yn ymgysylltu â nhw yn ystod eich ymchwil.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Ymgysylltu

Sefydlwch berthynas weithio effeithiol gyda’ch goruchwyliwr a dechrau datblygu rhwydweithiau ag ymchwilwyr eraill. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Gweithio'n llwyddiannus gyda’ch goruchwylwyr

Cydraddoldeb ac amrywiaeth (Ar-lein)

Archwilio

Nodwch eich rôl fel rhan o dîm ymchwil ehangach, a datblygu eich sgiliau ymhellach er mwyn gweithio’n effeithiol gyda’ch goruchwyliwr ac eraill.  Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Hyfforddiant cynrychiolwyr myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig - Canvas

Ymdrochi

Enhance your skills for working with others by developing skills for leadership and dealing with more challenging situations.

Resources in this section are available on Canvas.
Ymdrochi

Chwiliwch am gyfleoedd i ymgymryd â rôl arweinyddiaeth, gan gynnwys swyddi cyfrifol megis bod yn gynrychiolydd myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig neu'n fyfyriwr llysgennad, a mentora aelodau eraill o'ch grŵp ymchwil. Helpwch i lywio'r profiad i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe drwy gymryd rhan mewn grwpiau ffocws a grwpiau llywio.

Cefnogaeth

Manteisiwch ar adnoddau ar-lein ynghylch rhwydweithio, sgiliau cyd-drafod a gweithio mewn tîm drwy'r modiwl Sgiliau Ymchwil ar Canvas.