A logo of a teacher, laptop and speech bubble

Gall cefnogi dysgu myfyrwyr israddedig fod yn hynod wobrwyol, ac yn ffordd wych i chi ddatblygu a mireinio eich sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol eich hun.

Dysgu

Os ydych yn gwneud cais i fod yn Gynorthwy-ydd/Arddangoswr Addysgu eich hun ac yn llwyddo, bydd Adnoddau Dynol yn eich gwahodd i ddod i'r hyfforddiant priodol:

Sgiliau addysgu i arddangoswyr ymchwil ôl-raddedig / sgiliau addysgu i gynorthwywyr addysgu ymchwil ôl-raddedig

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall eich rôl a datblygu'r sgiliau i gefnogi dysgu'r myfyrwyr, eu helpu i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a rhoi adborth ystyrlon iddynt.

Cynnal seminarau a thiwtorialau llwyddiannus (cynorthwywyr addysgu yn unig)

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i sicrhau'r manteision gorau posibl a rheoli heriau lleoliadau addysgu grwpiau bach, yn ogystal â chreu gweithgareddau creadigol i ennyn diddordeb myfyrwyr a hyrwyddo dysgu.

Ymdrochi Cefnogaeth