A logo of a teacher, laptop and speech bubble

Gall cefnogi dysgu myfyrwyr israddedig fod yn hynod wobrwyol, ac yn ffordd wych i chi ddatblygu a mireinio eich sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol eich hun.

Dysgu

Os ydych yn gwneud cais i fod yn Gynorthwy-ydd/Arddangoswr Addysgu eich hun ac yn llwyddo, bydd Adnoddau Dynol yn eich gwahodd i ddod i'r hyfforddiant priodol:

Sgiliau addysgu i arddangoswyr ymchwil ôl-raddedig / sgiliau addysgu i gynorthwywyr addysgu ymchwil ôl-raddedig

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall eich rôl a datblygu'r sgiliau i gefnogi dysgu'r myfyrwyr, eu helpu i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a rhoi adborth ystyrlon iddynt.

Cynnal seminarau a thiwtorialau llwyddiannus (cynorthwywyr addysgu yn unig)

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i sicrhau'r manteision gorau posibl a rheoli heriau lleoliadau addysgu grwpiau bach, yn ogystal â chreu gweithgareddau creadigol i ennyn diddordeb myfyrwyr a hyrwyddo dysgu.

Ymdrochi

Gwnewch gais i ddod yn Gynorthwy-ydd neu'n Arddangoswr Addysgu, ewch i gynhadledd Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe, a chymryd rhan mewn cyfleoedd eraill i gyfathrebu â myfyrwyr megis cofrestru fel Myfyriwr Llysgennad, a mentora aelodau eraill o'ch grŵp ymchwil.

Ehangwch eich sgiliau addysgu i fyfyrwyr ysgol uwchradd i'w hysbrydoli a chyfoethogi eu profiad academaidd, drwy wneud cais am leoliad gwaith gyda'r Brilliant Club.

Efallai yr hoffech weithio tuag at Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch hefyd.

Cefnogaeth

Manteisiwch ar adnoddau pellach am addysgu fel myfyriwr PhD, gwyddoniaeth dysgu, cynwysoldeb a chynllunio sesiynau drwy’r modiwl Sgiliau Ymchwil ar Blackboard.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe