Mae Prifysgol Abertawe yn falch o ddal Dyfarniad Rhagoriaeth Ymchwil AD y Comisiwn Ewropeaidd mewn cydnabyddiaeth o'n hymrwymiad i gefnogi Datblygiad Gyrfa Staff Ymchwil. Dyfarnwyd hyn i'r Brifysgol am y tro cyntaf yn 2010, a’i adnewyddu ym mis Ionawr 2013, mis Ionawr 2015, mis Ionawr 2017 a mis Mehefin 2019.

Fel rhan o'n hymrwymiad i staff ymchwil, mae'r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Staff Ymchwil ar waith gennym. Mae hyn yn cynnwys meddu ar bolisi a chynllun gweithredu sy'n amlinellu ein hymrwymiadau a'n gwelliannau.

EIN CYFLWYNIAD AM Y DYFARNIAD RHAGORIAETH AD DIWEDDARAF

Ar 29 Ionawr 2021, cyflwynodd y Brifysgol gais am adnewyddu Dyfarniad Ymchwil Rhagoriaeth AD.Roedd hyn yn cynnwys mynd i'r afael â thair egwyddor newydd a gyflwynwyd gan Vitae yng Nghynllun Gweithredu’r  Concordat  a Ddiwygiwyd yn 2019.

Fel rhan o'r broses asesu, cyflwynwyd y canlynol gennym:

 

RHAGORIAETH YMCHWIL AD – ADRODDIADAU BLAENOROL