Gweithio â byd diwydiant

Cydweithiwch â Ni

Gallwn weithio gyda chi i ddatblygu'ch busnes a gwella'ch cystadleugarwch drwy ymchwil, ymgynghori a phrosiectau cyfnewid gwybodaeth.

Mae gan ein chwe choleg gymunedau ymchwil ffyniannus yn cynnal ymchwil sy'n torri tir newydd yn ein canolfannau ymchwil – mewn sawl achos, fel rhan o grwpiau cydweithiol amlddisgyblaethol.

Enghreifftiau o gydweithio â diwydiant

Mae ein cysylltiadau cydweithiol â diwydiant ymhlith y gorau yn y DU. Dyma sampl o rai o'r prosiectau arloesol sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant y mae'r brifysgol yn eu cyflawni.