Cyhoeddiadau Ymchwil

Mae Brifysgol yn ddiweddar, wedi datblygu ‘Cronfa’, sef ystorfa gyhoeddiadau i gadw manylion yr holl gyhoeddiadau ar draws y campws.

Mae’r manteision i Brifysgol Abertawe o gael ystorfa gyhoeddiadau sefydliadol yn cynnwys:
  • Lleihad mewn ymdrech a dyblygiad. Bydd y cynnyrch yn cael ei osod unwaith ar system Cronfa ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o ddibenion.  Er enghraifft, rheoli cynnyrch ymchwil, adolygiadau proffesiynol, hyrwyddiadau, cyflwyno Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ac ymarferion mewnol bychan y REF ynghyd ag adroddiadau rheoli’r Colegau.
  • Cysondeb a mwy o gywirdeb ar draws y sefydliad.
  • Dull uniongyrchol o hyrwyddo cyhoeddiadau sydd newydd eu cyhoeddi
  • Rhannu data priodol yn fewnol gyda chydweithwyr a rheolwyr.
  • Ymgysylltiad mwy effeithiol â rhanddeiliaid allanol drwy ledaenu cyhoeddiadau’n gyflym ar ein gwefan ac arddangos meysydd o gryfder strategol.
  • Cysylltu ag offer chwilio ar y we e.e. Google Scholar gan gynyddu’r tebygolrwydd o ddyfynnu.