Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi

Ein Cynnig Craidd

Rhagoriaeth gwasanaeth yn trawsffurfio effaith ymchwil a gwybodaeth

Nod Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi yw sicrhau gweithrediadau di-dor ar gyfer holl anghenion cymhwyso ac ariannu ymchwil. Yn ei hanfod, mae’n cynnig cymorth yn y pedwar maes canlynol:

  • Datblygu ymchwil - Adnabod cyfleoedd ariannu a chefnogi’r broses cais
  • Gwasanaethau Prosiect - Cymorth prosiect ar gyfer y gymuned ymchwil
  • Gwasanaethau Masnachol - Ymgysylltiad busnes, rheoli cytundeb, masnacheiddio IP a bod o gymorth wrth ddatblygu a gweithredu strategaeth effaith y Brifysgol
  • Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd - Ymgysylltu a rhwydweithio BBaCh, datblygu entrepreneuriaeth a rhwydwaith arweinyddiaeth
Dean Thomas

Gwasanaethau Prosiect

O gymorth i’r gymuned ymchwil 

Chris Cardew

Gwasanaethau Masnachol

Strategaeth Masnacheiddio ac Effaith

Charlotte Axtel

Datblygu ymchwil

Adnabod cyfleoedd ariannu 

Emilly Duffy

Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd

Arweinyddiaeth a Chymorth i Fusnesau Bach a Chanolig 

Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni ar 01792 606060 neu E-bostiwch ni ar: reis@swansea.ac.uk

Darganfyddwch pwy yw pwy yn yr adran neu dewch i ymweld â ni ar 7fed llawr Adeilad Faraday

Cydnabyddiaeth Lluniau a Diolch: Mae’r holl luniau uchod yn dod o Gystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2015

Dilynwch ni ar Twitter