Gwobrau Ymchwil ac Arloesi

Mae gan Brifysgol Abertawe berthynas strategol sydd wedi bodoli ers cryn amser â’r EPSRC, ac ers cyflwyno Cyfrif Cyflymder Effaith a ariennir gan EPSRC yn 2012, mae’r brifysgol wedi ehangu ei gallu i fanteisio a defnyddio ymchwil newydd yn sylweddol

Sefydlwyd Gwobrau Impact Prifysgol Abertawe drwy’r IAA yn 2014, gan ddechrau dathlu ac arddangos y cyfoeth o ymchwil o’r radd flaenaf ar draws y brifysgol, ac er mwyn rhoi cyfle i’n nifer o gydweithredwyr ymuno mewn digwyddiad i gydnabod y cyflawniadau arwyddocaol a’r effaith a ddaw yn sgil y gweithgarwch ymchwil hwnnw.

Yn 2016 newidiodd y Gwobrau Effaith ‘Impact’ i fod yn Wobrau Ymchwil ac Arloesedd a thyfodd y nifer o gategoriau gwobrau o chwech i ddeg i gydnabod yr ystod o ymchwil llawn effaith sy’n digwydd ar draws y brifysgol yn ogystal â’i chyrhaeddiad yn fyd-eang. Yn sgil llwyddiant y gwobrau, penderfynodd Prifysgol Abertawe i ddyfarnu £2,000 i bob enillydd i’w fuddsoddi mewn ymchwil pellach effeithiol ac i ddatblygu prosiectau ymhellach.

Alun Cairns RT MP

Alun Cairns at a podium

Y Neuadd Fawr

Great Hall, Bay Campus

Penny Roberts

Penny Roberts standing at a Podium

Wrth i’r Gwobrau Ymchwil ac Arloesi barhau i fod yn llwyddiannus, maent wedi mynd o nerth i nerth flwyddyn ar ôl blwyddyn o ran graddfa a’r nifer sy’n mynychu, gan roi mwy o amlygrwydd i’r gwaith o safon uchel sy’n digwydd yma ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn 2014, cynhaliwyd y Gwobrau Impact yn yr ystafell weithgareddau mewn gwesty lleol, ond bellach mae’r Gwobrau Ymchwil ac Arloesi yn cael eu cynnal yn Neuadd Fawr newydd ac ysblennydd y brifysgol, sy’n cynnig cyd-destun perffaith i ddathlu’r llwyddiannau anhygoel sy’n digwydd yn Abertawe. Mynychodd 275 o bobl y Gwobrau Arloesi ac Ymchwil 2017-2018, gan gynnwys Alun Cairns RT AS, gyda Penny Roberts sef cyflwynydd BBC Wales yn cyflwyno’r Gwobrau. Mae'r adborth ar gyfer y digwyddiad hwn wedi bod yn wych gan bawb, a gellir crynhoi’r farn am y digwyddiad drwy'r sylw canlynol gan un o'n noddwyr gwadd.

Quote in a blue speech bubble

Mae Gwobrau Ymchwil ac Arloesedd yn parhau i dyfu, ac rydym yn edrych ymlaen at lwyddiannau fwy fyth yn 2020, pan fydd y seremoni wobrwyo nesaf yn dechrau dathliadau canmlwyddiant Prifysgol Abertawe 1920-2020.


Bydd Gwobrau Ymchwil ac Arloesedd 2019/2020 yn cael eu cynnal ym Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar ddydd Iau 30 Ionawr 2020. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan…

People sitting at tables in the Great Hall
Save the Date banner