Dau fyfyriwr yn gweithio mewn labordy ar gampws y Bae

Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i ymchwil sydd â manteision gwirioneddol yn y byd ohoni; boed hynny mewn casglu carbon deuocsid i greu plastig mwy gwyrdd, neu mewn adeiladu tai sy’n gweithredu fel gorsafoedd pŵer; i adfywio a thrawsffurfio tirluniau diwydiannol neu ddeall anghenion a dyheadau poblogaeth hŷn yn well. Mae Prifysgol Abertawe eisoes yn ymdrin â heriau mawrion heddiw ac yn cael effaith gwirioneddol.

FFRAMWAITH RHAGORIAETH YMCHWIL

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn cyfrannu’n gadarnhaol at heriau cymdeithasol trwy effaith eu hymchwil. Rydym yn y 26ain safle yn y DU am ansawdd ein hymchwil a’r 22ain safle am effaith ein hymchwil.