Newyddion am ddur

Rhagor o wybodaeth am ein gwaith ynghylch dur yr unfed ganrif ar hugain.

Mae dur yn ddiwydiant unfed ganrif ar hugain. Mae Prifysgol Abertawe wrth wraidd iddo.

O waith ymchwil ac arloesi i hyfforddiant a phartneriaethau â chwmnïau, mae'r Brifysgol yn gweithio'n agos â'r diwydiant dur.