Gweithlu dur yr unfed ganrif ar hugain

Yn adeiladu'r gweithlu ar gyfer diwydiant dur yr unfed ganrif ar hugain

Mae angen gweithlu o'r unfed ganrif ar hugain ar gyfer diwydiant yn yr unfed ganrif ar hugain, sydd â'r sgiliau i gyd-fynd â hynny.

Rydym yn paratoi pobl ar gyfer gwaith ym myd uwch dechnoleg diwydiant dur yr unfed ganrif ar hugain.   Rydym yn cynnig rhaglenni PhD. 

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant mewn meysydd o feteleg a rhydu i reoli effaith amgylcheddol gwneud dur.

Prosiect Metal - rhoi hwb i sgiliau

Mae metal yn darparu dysgu seiliedig ar waith ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu o ansawdd uchel.

Mae'r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu

Yn cynnig hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig o dan arweiniad diwydiant yng Nghampws newydd y Bae, Prifysgol Abertawe.

Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA)

SEA logo
Yma yn Abertawe, rydym yn gwneud pethau'n wahanol, gan wneud yn siŵr, o gychwyn cyntaf eich taith gyda ni, fod gennych yr holl gyngor ar yrfaoedd a chyfleoedd cyflogaeth o dan un to.