Gweithio gyda'r diwydiant dur

Cysylltiadau Busnes

Mae Prifysgol Abertawe yn ymfalchïo yn ei phartneriaethau hirdymor â busnesau. Mae'r rhain yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ac yn datblygu'r sgiliau a'r bobl sydd eu hangen ar fusnesau. Mae pob dim yn helpu i ysgogi ffyniant economaidd ar draws ein hardal leol.

Partneriaethau'r Brifysgol gyda Tata Steel yw un o'i phartneriaethau mwyaf cryf a chadarn.

Tata Steel

Tata steel logo

Mae'r berthynas rhwng Prifysgol Abertawe a Tata Steel yn enghraifft o ganolfan ragoriaeth ranbarthol a chlwstwr technoleg uchel yn cysylltu'r gadwyn gyflenwi leol mewn prosiectau ymchwil, cyfleoedd masnachol, cyllid a hyfforddiant newydd, ynghyd â rhagor o gydweithio.

Tata Steel