Gwaith ymchwil ynghylch dur

Sut mae ymchwilwyr Abertawe yn datblygu technolegau yfory

Mae dur yn ddiwydiant unfed ganrif ar hugain, wedi'i adeiladu ar ymchwil ac arloesi. Mae Prifysgol Abertawe wrth wraidd iddo.

Mae'r Brifysgol yn ganolfan heb ei hail ar gyfer arbenigedd ymchwil ym maes dur. Ni all unrhyw le arall gynnig hyn i gyd: 100 o arbenigwyr ymchwil; lleoliad wrth wraidd y diwydiant; offer o'r radd flaenaf ar gyfer profi, delweddu a dadansoddi; cysylltiadau ag arbenigwyr ymchwil o brifysgolion eraill.

Mae ymchwilwyr yn y Brifysgol a'r diwydiant dur yn gweithio law yn llaw ar dechnolegau yfory.

Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig cyfleusterau ymchwil a phrofi newydd sbon, gan gynnwys y Sefydliad Ymchwil Dur a Metelau.