Dur ym Mhrifysgol Abertawe

Mae dur yn ddiwydiant unfed ganrif ar hugain. Mae Abertawe wrth wraidd iddo.

Sefydlwyd y Brifysgol i ddiwallu anghenion y diwydiannau metel. Heddiw, mae ei gwaith ar ddur yn bwysicach nag erioed. 

Abertawe yw canolbwynt dur y Deyrnas Gyfunol. Mae Campws y Bae y Brifysgol o fewn golwg Gwaith Dur Port Talbot. Dyma'r sail ar gyfer partneriaeth gref a pharhaus.

Mae ymchwilwyr yn y Brifysgol a'r diwydiant dur yn gweithio law yn llaw ar dechnolegau yfory, gan gynnwys:

  • Cynnyrch dur newydd sy'n troi adeiladau'n bwerdai sy'n storio ac yn rhyddhau eu hynni eu hunain
  • Defnyddio nanodechnoleg i ddatblygu dur ysgafnach ar gyfer ceir mwy ynni effeithlon
  • Gwella'r ffordd y caiff ffwrneisi chwyth eu llwytho a'u troi, gan arbed miliynau o bunnoedd i'r diwydiant

Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig cyfleusterau ymchwil a phrofi newydd sbon, gan gynnwys y Sefydliad Ymchwil Dur a Metelau.  

Mae ein gwaith gyda dur hefyd yn ymwneud â phobl. Rydym yn paratoi pobl ar gyfer gwaith ym myd uwch dechnoleg diwydiant dur yr unfed ganrif ar hugain.   Rydym yn cynnig rhaglenni PhD.  Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant ym meysydd o feteleg a rhydu i reoli effaith amgylcheddol gwneud dur.

 

Rhagor o wybodaeth am waith Prifysgol Abertawe gyda dur.