Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) 2008

Mae Prifysgol Abertawe yn prysur ennill enw da iddi'i hun yn rhyngwladol am ei hymchwil arloesol. Dangosodd canlyniadau Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) 2008 mai Abertawe oedd â'r cynnydd mwyaf ledled y DU gyfan o ran ymchwil o safon ryngwladol ragorol, gyda dros 90% o'i staff academaidd yn cael eu hystyried i fod wrthi'n ymchwilio.

Roedd y Brifysgol yn y 36ain safle yn nhabl grym Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008, ac roedd 27 o 31 o feysydd ymchwil Prifysgol Abertawe wedi dangos eu bod yn ymgymryd â gwaith o safon fyd-eang. Graddiwyd bron i 50 y cant o'r staff fel rhai o safon fyd-eang neu'n rhyngwladol ragorol o ran gwreiddioldeb, pwysigrwydd a thrylwyredd (4* a 3*).

Prifysgol Abertawe wedi perfformio'n hynod o gryf yn erbyn prifysgolion eraill y Deyrnas Unedig yn nisgyblaethau Peirianneg, Meddygaeth a Chyfrifiadureg, lle cafodd yr holl staff bron eu dosbarthu i fod yn cynhyrchu ymchwil o safon fyd-eang neu'n rhyngwladol ragorol yng nghanlyniadau RAE 2008. Mae'r canlyniadau hefyd yn tynnu sylw at ragoriaeth ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn Daearyddiaeth, Economeg, Cymraeg a Hanes.

Uchafbwyntiau:

  • O droi'r proffil ar gyfer pob Uned Asesu yn gyfartaledd pwysol, mae adran Peirianneg Sifil Prifysgol Abertawe yn llwyddo i ddod i'r ail safle cyffredinol yn y Deyrnas Unedig, ychydig y tu ôl i Goleg Imperial Llundain.
  • Caiff 92 y cant o staff Coleg Peirianneg y Brifysgol eu dosbarthu i fod yn cynhyrchu gwaith ymchwil o safon ryngwladol neu uwch (graddau 4*, 3* a 2*).
  • Yn ei gyflwyniad cyntaf ar gyfer ei asesu, aseswyd bod 87 y cant o staff y Coleg Meddygaeth yn cynhyrchu gwaith ymchwil o safon ryngwladol neu uwch (graddau 4*, 3* a 2*).
  • O'r 31 maes pwnc a gyflwynwyd, daeth Prifysgol Abertawe yn gyntaf mewn 17 maes yng Nghymru, ac yn gyntaf neu'n ail mewn 24 maes.
  • Mae'r canlyniadau yn ardystio'n aruthrol i lwyddiant cynlluniau datblygu a buddsoddi Prifysgol Abertawe yn ystod y blynyddoedd diwethaf.