Mae'r Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol (IISTL) wedi cynnal digwyddiad ar y cyd â Choleg y Brifysgol Llundain (UCL), a wnaeth ganolbwyntio ar Forgludiant Awtonomaidd.

Y prif nod oedd adeiladu ar lwyddiant y digwyddiad cydweithredol cyntaf a gynhaliwyd yn 2021, drwy ystyried agweddau cyfraith gyhoeddus ryngwladol morgludiant awtonomaidd. 

Yn ychwanegol at siaradwyr o’r IISTL, yr Athro Simon Baughen, Dr Youri van Logchem a Dr Zoumpoulia (Lia) Amaxilati, cyflwynodd y siaradwyr canlynol bapurau diddorol:

  • Frederick Kenney (Cyfarwyddwr, Adran Materion Cyfreithiol a Chysylltiadau Allanol, IMO),
  • Luci Carey(Prifysgol Caeredin),
  • Dr Melis Ozdel (UCL),
  • Cdr Caroline Tuckett RN (gwasanaethau cyfreithiol y llynges), a
  • Tom Walters(HFW, Partner).

Denodd y digwyddiad gynrychiolwyr o'r DU a thramor ac roedd yn gyfle gwych i drafod materion cyfreithiol diddorol gan gynnwys y broses o ddiwygio Confensiynau'r IMO, gwneud diwygiadau angenrheidiol i UNCLOS a deddfwriaeth forgludiant berthnasol yn y DU.

Yn siarad ar ôl y digwyddiad, diolchodd yr Athro Soyer, Cyfarwyddwr yr IISTL, i'r cynrychiolwyr a'r siaradwyr am eu cyfraniad amhrisiadwy a nododd fod yr IISTL wrthi'n gwneud trefniadau am gydweithio pellach â chydweithwyr o UCL a sefydliadau academaidd eraill.

Rhannu'r stori