Dechreuodd Aelodau'r Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol, yr Athro Soyer, yr Athro Tettenborn a Dr Leloudas, y flwyddyn newydd gan barhau â'u gwaith o 2021.

Ym mis Ionawr 2022, rhyddhawyd Adroddiad ar "Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell", sy’n canolbwyntio ar ffiniau cyfreithiol a rheoleiddiol ar gyfer llongau awtonomaidd ac a reolir o bell yn nyfroedd y DU, sy'n deillio o brosiect ymchwil a ariannwyd yn hael gan y Rhaglen Sicrhau Awtonomi Ryngwladol. 

Gallwch weld yr adroddiad yma: bit.ly/AutonomousShippingReport

Mae'r awduron hefyd am ddiolch i swyddogion ymchwil a chymrodorion Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol (IISTL), sef Haofeng Jin, Christopher Flint a Bernard Twomey am eu mewnbwn.

Rhannu'r stori