Manteisiwch ar gefnogaeth ariannol a chryfhau'ch CV

Mae ein Hysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair ar gael i ddeiliaid sydd â chynnig ar y rhaglen feistr a addysgir gan Ysgol y Gyfraith sy'n dechrau yn yr hydref. 

Yn ychwanegol at y cyfraniad ariannol, bydd derbynwyr ysgoloriaeth yn elwa o gyfleoedd i ennill sgiliau sy'n gwella gyrfa. Anogir y rhai sy'n derbyn i: 

  • Weithio gyda thîm marchnata'r Ysgol i helpu i hyrwyddo'r ysgoloriaethau a'r Ysgol;
  • Ymuno ag un o'r cymdeithasau myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r Ysgol, neu i ddod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eu rhaglen radd;
  • Cyfrannu at ddatblygu a rhedeg Canolfan Graddedigion yr Ysgol.

Rhaglenni meistr cymwys

Sut i wneud cais

Darllenwch y Gwybodaeth Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair 2021 a llenwch y Cais am Ysgoloriaeth Ysbrydoli Dyfodol 2021.

Byddwn yn ystyried eich: 

 Cymhwysedd academaidd

  • Angen ariannol
  • Brwdfrydedd a chynlluniau yn y dyfodol
  • Gallu a chynlluniau i gyfrannu'n ôl i Ysgol y Gyfraith ac i Brifysgol Abertawe.

Dyddiadau cau:

  • Myfyrwyr rhyngwladol - 22 Mawrth 2021
  • Myfyrwyr DU - 28 Mehefin 2021