Croeso!

Llongyfarchiadau ar gael eich derbyn i astudio yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn dilyn ein penwythnos cyrraedd o'r 21ain - 23ain o Fedi, bydd rhaglen croesawu a chynefino ein Hysgol yn dechrau o ddydd Llun 24ain o Fedi.

(Ar gyfer rhaglenni GDL a LPC dilynwch y ddolen isod ar gyfer dyddiadau cychwyn cynnar)

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton!

Dod o hyd i'ch cwrs