TechCyfreithiol Cymru

Mae'r proffesiwn cyfreithiol yn newid. byddwch yn rhan o'r chwyldro.

O ddeallusrwydd artiffisial a blockchain i ddatrys anghydfod ar-lein a llwyfannau digidol i wella mynediad at gyfiawnder, mae technoleg yn trawsffurfio natur darparu gwasanaethau cyfreithiol.

Mae'r sector “TechCyfreithiol” newydd hefyd yn cynnig cyfleoedd sylweddol i fusnesau newydd, mentergarwch mewn ymarferiad y gyfraith a datblygu clwstwr ymchwil a datblygu techcyfreithiol yng nghymru.

Nod TechCyfreithiol Cymru yw dod â rhwydwaith ynghyd o ymarferwyr cyfreithiol, cwmnïau technoleg, darparwyr addysg a sefydliadau eraill y mae ganddynt ddiddordeb mewn cymhwysiad ac effaith technoleg yn ymarferiad y gyfraith. bydd yn fforwm i rannu newyddion, tueddiadau a chyfleoedd ar draws y sector, a bwriada gynnal digwyddiadau rhwydweithio, gweithdai a sesiynau hacathon.

Gweithredir TechCyfreithiol Cymru gan y Ganolfan ar gyfer Arloesi ac Entrepreneuriaeth yn y Gyfraith yng Ngholeg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth Cymdeithas y Cyfreithwyr a Chanolfan Economi Ddigidol CHERISH.

Cynhadledd LegalTech Cymru

Roedd ein Cynhadledd TechCyfreithiol Cymru ar 31ain Ionawr yn llwyddiant ysgubol. Daeth 100+ o fynychwyr o bob rhan o sector y gyfraith a thechnoleg a chawsom y fraint o gael cefnogaeth gan siaradwyr rhagorol, gan gynnwys Christina Blacklaws, Is-lywydd Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr a’r Athro Richard Susskind.

Gellir lawrlwytho’r amrywiaeth o gyflwyniadau o’r diwrnod i’w gweld yma. Darllenwch adolygiad Dr Chris Marshall o’r digwyddiad.