TechCyfreithiol Cymru / LegalTech Wales

Mae'r proffesiwn cyfreithiol yn newid. Byddwch yn rhan o'r chwyldro.

O ddeallusrwydd artiffisial a Blockchain i ddatrys anghydfod ar-lein a llwyfannau digidol i wella mynediad at gyfiawnder, mae technoleg yn trawsffurfio natur darparu gwasanaethau cyfreithiol.

Mae'r sector “TechCyfreithiol” newydd hefyd yn cynnig cyfleoedd sylweddol i fusnesau newydd, mentergarwch mewn ymarferiad y gyfraith a datblygu clwstwr ymchwil a datblygu TechCyfreithiol yng Nghymru.

Nod TechCyfreithiol Cymru yw dod â rhwydwaith ynghyd o ymarferwyr cyfreithiol, cwmnïau technoleg, darparwyr addysg a sefydliadau eraill y mae ganddynt ddiddordeb mewn cymhwysiad ac effaith technoleg yn ymarferiad y gyfraith. Bydd yn fforwm i rannu newyddion, tueddiadau a chyfleoedd ar draws y sector, a bwriada gynnal digwyddiadau rhwydweithio, gweithdai a sesiynau hacathon.

Ymunwch â'r rhwydwaith a chofrestrwch i dderbyn newyddion rheolaidd

Gweithredir TechCyfreithiol Cymru gan y Ganolfan ar gyfer Arloesi ac Entrepreneuriaeth yn y Gyfraith yng Ngholeg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth Cymdeithas y Cyfreithwyr a Chanolfan Economi Ddigidol CHERISH.

Gyda chefnogaeth y ganolfan CHERISH Economi Ddigidol.

Cynhadledd LegalTech Cymru

Mae’r proffesiwn cyfreithiol yn wynebu newid digyffelyb, yn bennaf oherwydd technolegau megis deallusrwydd artiffisial a Blockchain, tra bod llwyfannau digidol sy’n rhoi mynediad at gyfiawnder yn dechrau llenwi’r bylchau a grëwyd yn sgil newidiadau i Gymorth Cyfreithiol.

Bydd y gynhadledd undydd, rhad ac am ddim hon yn amlygu’r newidiadau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â defnyddio technoleg wrth gyflwyno gwasanaethau cyfreithiol, a bydd yn arddangos esiamplau o ddefnydd ymarferol LegalTech.

Dysgwch ragor ac archebwch eich lle.

Cofrestru

Tanysgrifiwch i TechCyfreithiol Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a'r technolegau sy'n effeithio ar ymarferiad y gyfraith yng Nghymru ac i dderbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau rhwydweithio a gweithdai.

 

Datganiad Preifatrwydd

Drwy roi eich cyfeiriad e-bost i ni rydych yn cytuno i TechCyfreithiol Cymru anfon gwybodaeth am ddigwyddiadau rhwydweithio, cyfleoedd hyfforddiant a newyddion atoch. Os na fyddwch am i TechCyfreithiol Cymru gysylltu â chi yn y dyfodol, e-bostiwch legaltech@swansea.ac.uk er mwyn i ni eich tynnu oddi ar y rhestr anfon.